Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Områdena som utsetts till överföringar av last och leveranser av bränsle mellan fartyg på finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon

Begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Områdena som utsetts till överföringar av last och leveranser av bränsle mellan fartyg på finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/326360/03.04.01.00/2021

Svarstiden gick ut: 16.12.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket ber utlåtande om utkasten tille föreskrift:  Områdena som utsetts till överföringar av last och leveranser av bränsle mellan fartyg på finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon TRAFICOM/326360/03.04.01.00/2021.

 
Bakgrund
Miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) har ändrats genom lagen 669/2021 som trädde i kraft den 1 juli 2021. Genom lagändringen ges Transport- och kommunikationsverket bemyndigande att meddela föreskrifter om de områden på finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon inom vilka det är tillåtet att utföra överföringar av skadlig last eller leveranser av bränsle mellan fartyg. Tidigare har endast överföringar av oljelast varit begränsade till områden som utsetts genom Transport- och kommunikationsverkets beslut.
Målsättningar
Genom att de nämnda överföringarna begränsas till utsedda områden har myndigheten för skadebekämpning bättre möjligheter att förbereda sig för olyckssituationer.
Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket  begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast torsdag 16 december 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.
Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.
Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer som referensnummer i utlåtandet. 
Beredare
Specialsakkunnig Ville Rinkineva
tel. 029 534 5444
ville.rinkineva(at)traficom.fi

Specialsakkunnig Ville-Veikko Intovuori
tel. 029 534 6642
ville-veikko.intovuori(at)traficom.fi
Sändlista:
Aboa Mare    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Arctia Oy    
Bore    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Oy Ab    
Elenger Marine Ou    
Elenger Oü    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ESL Shipping    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Euroports    
Finnlines Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic    
Fintraffic VTS    
Gasum    
Godby Shipping Ab    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon Satama Oy    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin Satama    
Huoltovarmuuskeskus    
Högskolan på Åland    
Idäntie Ky - Österled Kb    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kemin Satama Oy    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan Satama Oy    
Kvarken Ports Ltd (Vaasa)    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lillgaard    
Luotsiliitto ry    
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meritaito Oy    
Meriteollisuus ry    
Meriturva    
Merivoimat    
Merivoimat    
Merivoimien esikunta    
Metsähallitus    
Mopro Oy    
Neste    
Neste Shipping Oy    
Novia    
Oikeusministeriö    
OSM    
OSM Ship Management Finland Oy    
OTKES    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulun Satama Oy    
Outokumpu Oyj    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Langh Ship Ab    
PLM    
Porin Satama Oy    
Port of HaminaKotka    
Prima Shipping Oy    
Raahen Satama Oy    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rajavartiolaitos    
Rauma Cata Oy    
Rauman Satama Oy    
Rederi Ab Eckerö    
Rederi Ab Nathalie    
Ronja Marin Ltd Ab    
Saimaan Satamat Oy (Joensuu)    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö, pelastusosasto    
SM    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlahden merivartiosto    
SYKE    
Tallink Silja Oy    
Teknologiateollisuus    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Turun Satama Oy    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Varsinais-Suomen ELY    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Wasaline    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
Viking Line Abp    
Väylä    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

merenkulku

meriympäristö

sjöfart

marina miljö