Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ulkoasiainministeriön Valtiosopimusopas 2017 ja sen liitteet

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Ulkoasiainministeriön Valtiosopimusopas 2017 ja sen liitteet

Diarienummer för begäran om utlåtande: HEL7M0723-18

Svarstiden gick ut: 15.5.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ulkoasiainministeriö lähettää ohessa lausunnoille luonnoksen uudistetusta Valtiosopimusoppaasta 2017 ja sen liitteistä. 

Oppaaseen ja liitteisiin tehdyt suurimmat muutokset ovat seuraavat:
-Lakien, asetusten ja hallitusten esitysten nimikkeitä on lyhennetty;  
-Blankettilaissa on nyt kolme pykälää (kahden sijaan), kun lain voimaantulosta säädetään erikseen 3 §:ssä;
-Oppaaseen on päivitetty perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöä (mm. sopimuksentekovallan delegoinnit);
-Lisäksi oppaaseen on tehty huomattava määrä teknisiä korjauksia;
-Oppaassa on pyritty huomioimaan myös uudesta VN Esittelijän käsikirjasta johtuvat muutokset (esim. listamalleihin).

 
Linkit

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49367 - Vertailun vuoksi ohessa tiedoksi linkki myös edelliseen Valtiosopimusoppaaseen vuodelta 2012.

Liitteet:

VSOP 6.4.2017.doc - Valtiosopimusopas 2017

Liite 1.doc - Valtiosopimuksen tekovaiheet - kuva

Liite 2.doc - Hallituksen esityksen ponnet

Liite 3.pdf - Voimaansaattamissäädösten malleja

Liite 4.pdf - Ministeriön ilmoitus

Liite 5.pdf - Valtakirjat

Liite 6.pdf - Sitoutumiskirjat

Liite 7.doc - Noottienvaihto

Liite 8.doc - Kirjeenvaihto

Liite 9.doc - Yhteisymmärryspöytäkirjan malli ja sanasto

Liite 10.doc - Pohjoismaisen sopimuksen mallimääräykset

Liite 11.pdf - Kirje Ahvenanmaalle

Liite 12.pdf - Allekirjoitustilaisuus ulkomailla

Liite 13.doc - Sopimuksen rekisteröinti

Liite 14.pdf - Esittelylistojen malleja

Liite 15.doc - Muistilista

Tidtabell
Lausunnot pyydetään ystävällisesti toimittamaan 15.5.2017 mennessä Lausunto-palvelu.fi –järjestelmään tai sähköisesti osoitteisiin kirjaamo.um@formin.fi ja OIK-20@formin.fi. 

 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, puh. 0295 351 159 ja lainsäädäntösihteeri Johanna Lahti 0295 351 709.
Sändlista:
Eduskunta    
Eduskunta    
LVM    
MMM    
OKM    
OKV    
OM    
PLM    
SM    
STM    
TEM    
VM    
VNK    
YM