Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Muutokset Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 ja 15/2012 sekä tiedonkeruutaulukoihin

Muutokset Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 ja 15/2012 sekä tiedonkeruutaulukoihin

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA 16/01.00/2019

Svarstiden gick ut: 22.10.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjeluonnoksista sekä tiedonkeruutaulukoista ja niiden ohjeista.

Lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet sekä tiedonkeruutaulukot ja niiden ohjeet:
  • 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset
  • 15/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja –säätiöt
  • Tiedonkeruutaulukot VL02e ja VL02f sekä niiden täyttöohjeet
Bakgrund
Tulorekisterin käyttöönoton vuoksi TyEL-vakuutusmaksun hoitokustannusalennuksen käsittely muuttui vuoden 2019 alusta. Laiminlyöntimaksun käsittelyn muuttumisen taustalla on laki työntekijän eläkelain muuttamisesta (1269/2018). Vakra-raportoinnin tiedonkeruutaulukot VL02e ja VL02f tullaan poistamaan eläkesäätiöiltä ja -kassoilta, koska jatkossa riittävät tiedot saadaan ns. PF-tiedonkeruusta.
Målsättningar
Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet
  • 14/2012 Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuu-tusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset
  • 15/2012 Eläkekassat ja –säätiöt
Määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 on tehty vähäisiä muutoksia koskien hoitokustannusalennuksen ja laiminlyöntimaksun käsittelyä. Määräyksiä ja ohjeita 15/2012 on muutettu ainoastaan laiminlyöntimaksun käsittelyn osalta. Eläkesäätiöitä ja -kassoja koskevat VL02e ja VL02f -tiedonkeruutaulukot poistuvat, minkä johdosta myös ohjeita muutetaan.
 
Liitteet:

Liite 1 14_2012_Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet.pdf - 14/2012 Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset

Liite 2 15_2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määrykset ja ohjeet.pdf - 15/2012 Eläkekassat ja –säätiöt

Liite 3_VL02e_VL02f sekä VL-ohje.pdf - Poistettavat tiedonkeruutaulukot VL02e ja VL02f sekä niiden täyttöohjeet.

Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 22.10.2019 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta joulukuussa 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa määräys- ja ohje kohtaisten otsikoiden alle se alaluku ja kohta, esim. luku 4.1, kohta (1), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine merkintöineen.
Valmistelijat
Määräykset ja ohjeet 14/2012 ja 15/2012: tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, marketta.linden@finanssivalvonta.fi
Tiedonkeruutaulukot VL02e ja VL02f sekä niiden täyttöohjeet: johtava matemaatikko Satu Korhonen, satu.korhonen@finanssivalvonta.fi 

Jakelu
Työeläkevakuutusyhtiöt
Lailla perustetut eläkelaitokset
Eläkekassat
Eläkesäätiöt
Työeläkevakuuttajat - Tela ry
Finanssiala ry
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtiovarainministeriö
Suomen tilintarkastajat ry
 
Sändlista:
ABB Eläkesäätiö    
Apteekkien Eläkekassa    
Eläkekassa Verso    
Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
Finanssiala ry    
Finnairin Eläkesäätiö    
Hacklin-yhtiöiden Eläkesäätiö    
Honeywell Oy:n Henkilökunnan Eläkesäätiö    
Hufvudstadsbladets Pensionsstiftelse    
K.A. Weiste Oy:n ja Koristevienti Oy:n Eläkesäätiö    
Kaiko Oy:n Eläkesäätiö    
Kemijoki Oy:n eläkesäätiö    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Laminon Eläkesäätiö    
L-Fashion Group Oy:n eläkesäätiö    
Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek, konkurssitilassa    
Lundqvist - rederiernas pensionsstiftelse    
Maataloustuottajain eläkesäätiö    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Merimieseläkekassa    
Merimies-Unionin Eläkesäätiö    
Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö    
Nordean eläkesäätiö    
Nordean eläkesäätiö    
OP-Eläkesäätiö    
Orionin Eläkesäätiö    
Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö    
Oy Hedengren Ab:n Eläkesäätiö    
Oy Kreuto Ab:n Eläkesäätiö, selvitystilassa    
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas    
Rautaruukin Eläkesäätiö    
Reka eläkekassa    
Sandvik Eläkesäätiö    
Sanoman Eläkesäätiö    
SLO:n Eläkesäätiö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kansallisteatterin Näyttelijäin Eläkekassa    
Suomen tilintarkastajat ry    
Sähkölähteenmäki Oy:n Eläkesäätiö    
Säteri Oy:n Eläkesäätiö, selvitystilassa    
Telian Eläkesäätiö    
Työeläkevakuuttajat - Tela ry    
URA-Asennus Oy:n Eläkesäätiö s.r.    
Valion Eläkekassa    
Valtiovarainministeriö    
Venator Finland Eläkesäätiö    
VR Eläkesäätiö    
Väinö Paunu Oy:n Eläkesäätiö    
Yara Suomen Eläkesäätiö    
Yhtyneiden Paperitehtaiden Eläkesäätiö    
Yleisradion eläkesäätiö    
Ålandsbanken Abps Pensionsstiftelse