Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ändring av förordningarna om statsandel för kommunal basservice och om välfärdsområdenas finansiering (justering av överföringskalkylerna)

Ändring av förordningarna om statsandel för kommunal basservice och om välfärdsområdenas finansiering (justering av överföringskalkylerna)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13605/2023 ja VN/13604/2023

Svarstiden gick ut: 31.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkasten till statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1393/2022) och 5 § i statsrådets förordning om välfärdsområdenas finansiering (1392/2022).

I kommunernas bokslutsuppgifter för 2022 har det framkommit situationer som eventuellt i betydande grad snedvrider kalkylerna för överföringen av finansieringen av social- och hälsovårdsreformen. De uppgifter som kommunerna rapporterar motsvarar inte till alla delar kostnaderna för ordnandet av tjänsterna under ett år. Därför behöver bestämmelserna om de kostnader som ska beaktas vid överföringen av finansieringen preciseras.

I 7 § i förordningen om statsandel för kommunal basservice föreskrivs det om justering av överföringskalkylerna. Paragrafen kompletteras med bestämmelser enligt vilka de kostnader och intäkter som kommunen bokfört för 2021 och 2022 kan beaktas i kalkylen över överföringen av finansieringen med avvikelse från de bokslutsuppgifter som kommunen meddelat Statskontoret, om kommunens bokslutsuppgifter annars avsevärt snedvrider kalkylerna för en enskild kommun eller ett enskilt välfärdsområde. Informationen ska beaktas på ett jämlikt sätt mellan kommunerna så att de kostnader som överförs motsvarar kostnaderna för ordnandet av tjänster under ett år.

I 5 § i förordningen om välfärdsområdenas finansiering föreskrivs det om justering av kalkylerna för välfärdsområdenas finansiering 2023. Paragrafen kompletteras så att uppgifter som avsevärt snedvrider finansieringskalkylerna på motsvarande sätt ska beaktas också i välfärdsområdenas kalkyler över justeringen av finansieringen för hela landet. Det bedöms ytterligare separat om bestämmelserna om de välfärdsområdesspecifika övergångsutjämningarna kompletteras på motsvarande sätt.

Finansministeriet ordnar ett diskussionsmöte för företrädare för kommunerna och välfärdsområdena om rättelse av överföringskalkylerna 16.5. Bilderna från diskussionsmötet fogas till materialet efter diskussionsmötet. De svenskspråkiga förordningsutkasten läggs till 16.5.
Bakgrund
De kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena i samband med social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet bestäms enligt vad kommunerna har rapporterat som kostnader 2021 och 2022. De kostnader som överförs inverkar på hur mycket kommunerna får statsandel och välfärdsområdena statlig finansiering från och med 2023.
Målsättningar

Syftet med de föreslagna bestämmelserna är att säkerställa att överföringen av finansieringen i samband med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet genomförs på det sätt som avses i lagstiftningen. Uppgifterna om de kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena ska beaktas på ett jämlikt sätt mellan kommunerna så att de kostnader som överförs motsvarar kostnaderna för ordnandet av tjänster under ett år.

I överföringskalkylerna beaktas justerade följande kommunvisa poster, om posten i betydande grad snedvrider finansieringen av en enskild kommun eller ett enskilt välfärdsområde:
- retroaktiva beredskapsersättningar inom räddningsväsendet
- samkommunernas och räddningsverkens över- och underskott och retroaktiva över- och underskott inom social- och hälsovården och räddningsväsendet
- överlåtelsevinster och överlåtelseförluster i fråga om lokaler och fastigheter samt aktier och andelar inom social- och hälsovården och räddningsväsendet
Bestämmelser om beaktande av retroaktiva kostnader för löneharmonisering finns redan tidigare i förordningarna.

Uppgifterna ska beaktas utifrån den utredning som kommunerna och samkommunerna och motsvarande välfärdsområden lämnar till finansministeriet samt bl.a. utifrån annan utredning om rapporteringen av ekonomiska uppgifter och boksluten. Kommunernas och välfärdsområdenas utredning ska begäras med en enkät under juni 2023.

Avsikten är att utkastet till överföringskalkyl, som korrigerats med uppgifterna enligt förordningen, ska vara färdigt senast den 31 augusti 2023. Kommunerna och välfärdsområdena kan ännu lämna kommentarer till finansministeriet om utkastet till kalkyl i september 2023.
Den slutliga överföringskalkylen ligger till grund för besluten om statsandel för kommunal basservice 2024 och välfärdsområdenas finansiering 2024.

 
Länkar:
Bilagor:

VN asetus vos siirtolaskelma_12.5.2023_luonnos.pdf - Kunnan peruspalvelujen valtionosuusasetuksen 7 §_luonnos 12.5.2023

VN asetus hyvinvointialueiden rahoitus_12.5.2023_luonnos.pdf - Hyvinvointialueiden rahoitusasetuksen 5 §_luonnos 12.5.2023

Perustelumuistio vos-asetus_12.5.2023.pdf - Perustelumuistio valtionosuusasetus_luonnos 12.5.2023

Perustelumuistio_hva-rahoitusasetus_12.5.2023.pdf - Perustelumuistio hyvinvointialueiden rahoitusasetus_luonnos 12.5.2023

Förordning om statsandel för kommunal _15.5_SV.pdf -

förordning om välfärdsområdenas finansiering_15.5.sv.pdf -

Sote-siirtolaskelmat kuulemistilaisuus 16.5.2023.pdf - Kuulemistilaisuuden 16.5. diasarja

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast onsdagen den 31 maj 2023 kl. 16.15.
Avsikten är att statsrådets förordningar ska utfärdas i juni 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna ge ett utlåtande ska uppgiftslämnaren registrera sig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan anvisningar > anvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Utlåtanden kan lämnas också av andra än de som nämns i sändlistan. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten.
Beredare

Regeringsråd Eeva Mäenpää, tfn. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi

Specialsakkunnig Minnamaria Korhonen, tfn. 0295 530 586, minnamaria.korhonen(at)gov.fi

Mer information om de tekniska frågorna i begäran om utlåtande ges av:
Sekreterare för lagberedning Aija Karlsson
Telefon 02955 30324
e-post: aija.karlsson(at)gov.fi 

Sändlista:
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
HUS-yhtymä    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin hyvinvointialue    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

Kunnat, Kuntatalous, Hyvinvointialueet, Hyvinvointialueiden rahoitus