Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Organisering av behandlingen av jordrättsmål vid tingsrätterna

Organisering av behandlingen av jordrättsmål vid tingsrätterna

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN3633/2018

Svarstiden gick ut: 31.10.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Justitieministeriet ber om utlåtanden om bifogade bedömningspromemoria som gäller behandlingen av jordrättsmål vid tingsrätterna. I promemorian har man bedömt hur väl det nuvarande jordrättssystemet fungerar och vilka utvecklingsbehov det finns i systemet.

Bilagor:
Tidtabell

Vi ber er lämna in ert utlåtande senast onsdagen den 31 oktober 2018.

Svarsanvisningar för mottagare

Utlåtande lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten ges också per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

 

Beredare
Ytterligare upplysningar ges av enhetschef Anne Hallavainio, tfn 029 51 50428 och projektchef Jyrki Määttä, tfn 029 56 49743.
Sändlista:
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hyvinkään käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
JHL ry Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
JUKO ry julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maanmittauslaitos    
Oulun käräjäoikeus    
Pardia palkansaajajärjestö    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen haastemiehet JHL ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tuusulan käräjäoikeus    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus