Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Organisering av behandlingen av jordrättsmål vid tingsrätterna

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Organisering av behandlingen av jordrättsmål vid tingsrätterna

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN3633/2018

Svarstiden gick ut: 31.10.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Justitieministeriet ber om utlåtanden om bifogade bedömningspromemoria som gäller behandlingen av jordrättsmål vid tingsrätterna. I promemorian har man bedömt hur väl det nuvarande jordrättssystemet fungerar och vilka utvecklingsbehov det finns i systemet.

Bilagor:
Tidtabell

Vi ber er lämna in ert utlåtande senast onsdagen den 31 oktober 2018.

Svarsanvisningar för mottagare

Utlåtande lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten ges också per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

 

Beredare
Ytterligare upplysningar ges av enhetschef Anne Hallavainio, tfn 029 51 50428 och projektchef Jyrki Määttä, tfn 029 56 49743.
Sändlista:
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hyvinkään käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
JHL ry Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
JUKO ry julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maanmittauslaitos    
Oulun käräjäoikeus    
Pardia palkansaajajärjestö    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen haastemiehet JHL ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tuusulan käräjäoikeus    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus