Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen myönnettävästä avustuksesta

Valtioneuvoston asetus sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen myönnettävästä avustuksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18657/2021

Svarstiden gick ut: 17.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen myönnettävästä avustuksesta.
Bakgrund
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sähköisen raskaan liikenteen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta, jota voidaan kohdentaa myös sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin koordinointiin ja toimintaan. Valtionavustus rajattaisiin koskemaan sähköisiä kuorma-autoja palvelevien ratkaisujen ja tukitoimintojen kehittämistä. Valtionavustus myönnettäisiin yrityksille tai tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioille.
 
Valtion vuoden 2021 talousarvioon on varattu määräraha sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämistä varten (momentti 32.20.51 Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin). Avustus rahoitettaisiin EU:n elpymisvälineen tuloilla.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on edistää raskaan liikenteen toimialan valmiutta hyödyntää sähköä kaluston käyttövoimana kehittämällä raskaan liikenteen palveluketjua vastaamaan käyttövoiman muutokseen. Raskaan sähköisen liikenteen tukitoiminnot kattavan palveluketjun kehittäminen on edellytys sille, että raskaan liikenteen sähkökäyttöisiä ajoneuvoja voidaan laajamittaisesti ottaa käyttöön raskaan liikenteen ajoneuvo- ja akkuteknologian kehittyessä. Valtionavustuksella pyrittäisiin saamaan aikaan sähkökuorma-autojen tukitoiminnot kattavan palveluketjun ratkaisuja (liittyen esimerkiksi terminaalin energiajärjestelmään, kaluston älykkääseen lataukseen, huoltoon, reititykseen ja kuorman purkuun).

Parhaimmillaan valtionavustuksella kehitettävistä sähköisen raskaan liikenteen palveluketjun ratkaisuista syntyy myös kannattavaa liiketoimintaa ja vientituotteita. Lisäksi valtionavustuksen tavoitteena on vauhdittaa raskaan liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamista.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntokierros alkaa 6.8.2021 ja päättyy 17.9.2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa asiassa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä liikenne- ja viestintäministeriön diaarinumeroa VN/18657/2021.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja Hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat Helinä Teittinen, p. +358 295 342 017 ja Tiia Orjasniemi, p. +358 295 342 068, etunimi.sukunimi@lvm.fi
 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Autoalan keskusliitto    
Business Finland    
Eemil Rauma    
Energiateollisuus ry    
ITS Finland ry – Älykkään liikenteen verkosto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenteen tutkimuskeskus Verne    
Logistiikkayritysten Liitto    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Mikko Pihlatie    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Yrittäjät    
Sähköinen liikenne ry    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö /TAKK    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus    
Turun ammattikorkeakoulu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

liikenne

sähköinen liikenne

valtionavustus

statsunderstöd

trafik

elektrifierad trafik