Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning

Begäran om utlåtande om utkastet till undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18706/2020

Svarstiden gick ut: 27.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisning- och kulturministeriet ber om ert yttrande om utkastet till undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning.
Målsättningar
I förordningen föreslås det att definitionen av de dagar som ingår i studerandeåret, koefficienterna för kostnadsgrupperna för examina, handledande utbildning och övrig yrkesutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning, indelningen av examina i kostnadsgrupper ändras samt höjningskoefficienter för ordnande av inkvartering. Dessutom föreslås det att examenstypkoefficienten för yrkes- och specialyrkesexamina, bestämmelserna om insamling av respons från arbetslivet i fråga om läroavtalsutbildning för företagare ska höjas och att vissa andra ändringar av teknisk natur ska göras.
Länkar:

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM042:00/2020 - Asetusluonnos on luettavissa myös säädöshankkeen sivuilla

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era yttranden senast den 27 augusti 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkastet till förordning. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Ni kan lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo@minedu.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/18706/2020 som referens för utlåtandena.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/18706/2020 i VAHVA.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information:

undervisningsråd Kari Korhonen, kari.korhonen(at)minedu.fi, puh. 0295 330 162 (29.6.–7.7. och 16.8.–27.8.)

sakkunnig Johannes Peltola, johannes.peltola(at)minedu.fi, puh. 0295 330 292 (29.6.–23.7. och 9.–27.8.)
Sändlista:
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatillisen koulutuksen talouspäälliköt ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Keskuskauppakamari    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry