Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition om ändring av lagen om medborgarinitiativ

Hallituksen esitys kansalaisaloitelain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5465/2018

Svarstiden gick ut: 12.11.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelakia. Kansalaisaloitemenettelyä on tarkoitus sujuvoittaa ja selkiyttää muun muassa aloitteen vireillepanoprosessin ja kannatusilmoitusten julkisuuden osalta pienillä teknisillä muutoksilla. Esitys pohjautuu oikeusministeriössä laadittuun Arviomuistioon kansalaisaloitemenettelyn toiminnasta 2012–2017.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 12.11.2018.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Aiheesta kiinnostuneita pyydetään antamaan lausuntonsa vastaamalla lausuntopalvelu fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Heini Huotarinen, neuvotteleva virkamies, puh. 02951 50127
Jakelu:
Avoin Ministeriö    
Deliberatiivisen demokratian instituutti    
Eduskunta    
Eläinoikeuspuolue r.p.    
Feministinen puolue r.p.    
Itsenäisyyspuolue r.p.    
Kansalaispuolue r.p.    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelunta KANE    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p.    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.    
Open Knowledge Finland    
Perussuomalaiset r.p.    
Piraattipuolue r.p.    
Sininen Tulevaisuus r.p.    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kommunistinen Puolue r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.    
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
Turun yliopisto, valtio-opin laitos    
Vaalitutkimuskonsortio    
Valtiovarainministeriö    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreä liitto r.p.    
Väestörekisterikeskus    
Asiasanat

kansalaisaloite

medborgarinitiativ