Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition om ändring av lagen om medborgarinitiativ

Regeringens proposition om ändring av lagen om medborgarinitiativ

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5465/2018

Svarstiden gick ut: 12.11.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I propositionen föreslås det att lagen om medborgarinitiativ ändras. Avsikten är att göra medborgarinitiativsförfarandet smidigare och tydligare bland annat genom små tekniska ändringar som gäller processen för väckande av initiativ och stödförklaringarnas offentlighet. Propositionen grundar sig på justitieministeriets bedömningspromemoria om förfarandet med medborgarinitiativ 2012–2017.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska ställas till justitieministeriet senast den 12.11.2018.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. 

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tel. 02951 50127
Sändlista:
Avoin Ministeriö    
Deliberatiivisen demokratian instituutti    
Eduskunta    
Eläinoikeuspuolue r.p.    
Feministinen puolue r.p.    
Itsenäisyyspuolue r.p.    
Kansalaispuolue r.p.    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelunta KANE    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p.    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.    
Open Knowledge Finland    
Perussuomalaiset r.p.    
Piraattipuolue r.p.    
Sininen Tulevaisuus r.p.    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kommunistinen Puolue r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.    
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
Turun yliopisto, valtio-opin laitos    
Vaalitutkimuskonsortio    
Valtiovarainministeriö    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreä liitto r.p.    
Väestörekisterikeskus    
Ämnesord

kansalaisaloite

medborgarinitiativ