Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Metsähydrologia ja -ojitus -sanasto

Metsähydrologia ja -ojitus -sanasto

Diarienummer för begäran om utlåtande: 7884/00.07/2022

Svarstiden gick ut: 27.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Metsäalan sanastotyö -hanke pyytää sidosryhmien palautetta hankkeessa valmisteltuun Metsähydrologia ja -ojitus -sanastoehdotukseen. Saatujen kommenttien sanasto viimeistellään julkaisukuntoon.

Sanastoluonnos käsittää 181 veteen sekä ojitukseen liittyvää keskeistä käsitettä.

Käsitteistö esitetään termitietueina sekä käsitekaavioina. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien sekä huomatusten. Sanaston käsitteille esitetään vahvistetut termivastineet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi sekä näiden suositukset. Käsitteiden määritelmät ja huomautukset on käännetty ruotsin ja englannin kielille.
 
Bakgrund
Metsäalan sanastotyö -hanke toteutetaan Metsäkeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen yhteishankeena, sanastotyön asiantuntijaryhmiin voidaan kutsua myös muiden organisaatioiden edustajia. Hanketta ohjaa Maa- ja metsätalosministeriö.

Hankeen tavoitteena on käynnistää metsällisen ammattiterminologian yhtenäistäminen yhteistyönä metsäalan ammattilaisten kanssa sekä koota metsäalan keskeinen ammattisanasto terminologiseksi sanastotietokannaksi. Sanastotietokanta julkaistaan sanastot.suomi.fi -palvelussa julkaistavana metsäsanastona.

Metsäalan sanastotyön tarkoituksena on edistää metsäalaa tukevien tietopalveluiden digitalisaatiota (mm. Metsänhoidon suositukset) sekä sähköisen tiedonvälityksen semanttista yhteentoimivuutta (esim. Metsätiedon standardointi). Sanastotyön lopputuloksia voidaan hyödyntää myös metsälan tietojärjestelmien sekä tietotuotteiden kehittämistyön yhteydessä.

Lähtökohtana hankkeelle toimii vuonna 2008 julkaistun Suomalais-venäläisen metsäsanakirjan termitietokanta. Sanastotyön tuloksena termitietokannan tiedot ajantasaistetaan ja sitä laajennetaan kattamaan nykyistä näkemystä metsäalan keskeisestä ammattiterminologiasta.

Metsäalan sanastotyö -hankeen toisen osuuden, Metsä-hydrologia ja –ojitus sanasto, laatiminen aloitettiin keväällä 2022. oikeuskielessä käytettäviin hydrologisiin käsitteisiin, mitä ei tässä sanastossa ole käsitelty kattavasti. Näiden seikkaperäinen sekä johdonmukainen terminologinen käsittely jää tulevien jatkohankkeiden tehtäväksi.
Målsättningar
Sanaston lausuntopyynnön tavoiteena on saada sidosryhmien asiantuntijapalautetta sanaston viimeistelyä varten.

Laaja-alaisella kommentoinnilla varmistetaan julkaistavan sanaston oikeellisuutta, hyväksyttävyyttä sekä hyödynnettävyyttä metsäalan ammattilaisten sekä metsänomistajien piirissä.
Linkit

https://www.metsakeskus.fi/metsasanasto - Lisätietoa Metsäalan sanastotyö -hankeesta:

https://www.lyyti.in/Metsaalan_sanastotyo_hankkeen_info_ja_keskustelutilaisuus_metsahydrologia_ja_ojitus_8477 - Metsäalan sanastotyö -hankkeen info- ja keskustelutilaisuus: metsähydrologia ja -ojitus Aika: 11.1.2023 klo 9:00 - 11.1.2023 klo 10:30 Paikka: Teams-webinaari

Liitteet:

Metsähydrologia ja ojitus 2022-12-07 MASTER.pdf - Metsähydrologia ja -ojitus sanastoehdotus:

Tidtabell
Metsähydrologia ja -ojitus -sanastoehdotuksen kommentit pyydetään viimeistään 27.1.1.2023.

Metsäalan sanastotyö -hanke järjestää keskiviikkona 11.01.2023 klo 9:00-10:30 info- ja keskustelutilaisuuden (Teams-verkkokokous) sanastoehdotuksen sisällöstä. Tilaisuudessa esitellään lyhyesti Metsäalan sanastotyö -hanketta sekä Metsähydrologia ja -ojitus sanastoehdotusta. Loppuosa on varattu osallistujien omien kommenttien sekä kysymysten käsittelyyn.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu Metsäkeskuksen koulutus- ja tapahtumakalenterin tapahtumailmoituksen kautta (kts. linkit). 
Svarsanvisningar för mottagare
Sanastoluonnoksen kommentointi voi tapahtua joko yksityishenkilön tai organisaation toimesta. Henkilökohtaisesti jaetun kommentointipyynnön lisäksi kommentointipyyntöä on jaettu eri viestintäkanavissa.

Pyydämme välittämään kommentointipyyntöä eteenpäin, mikäli näette sen tarkoituksenmukaiseksi.

Palautteiden jatkokäsittelyn sekä hyödyntämisen helpottamiseksi pyydämme, että palautteet annetaan Lausuntopalvelu.fi:ssä alla olevien otsikoiden alta löytyviin vastauslaatikoihin.

Sanastoehdotusta voi kommentoida eri tasoilla. Koko sanastoehdotuksen yleinen kommentointi tapahtuu ‘Metsähydrologia ja -ojitus -sanasto (luonnos)’ - otsikon alta löytyvään vastauslaatikkoon. Yksittäisen käsitekaavion (tai aiheryhmän) tasolla kommentit kirjoitetaaan kyseisen otsikon esim. ‘1 Vesi ja vesivarastot’ alle. Yksittäisen käsitteen termitietueeseen liittyvä palaute annetaan kyseisen käsitteen termitietueen alta löytyvään vastauslaatikkoon. Käsitetason kommentit voivat koskea koko termitietueen sisältöä.

Valitettavasti olemme huomanneet, että sanaston Lausuntopalvelu.fi:ssä olevien termitietueiden teksteissä on havaittavissa teknisiä ongelmia: termilistauksissa esiintyvä puolipisteen jälkeisen välilyönnin puuttuminen sekä venäjänkielisessä tekstissä esiintyvä tiettyjän välilyöntien puuttuminen. Näitä virheitä ei esiinny sanaston PDF-tiedostossa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Kai Blauberg, puh. 050-570 8406, sähköposti etunimi.sukunimi@metsäkeskus.fi
Valmistelijat
Metsähydrologia ja -ojitus -sanaston sisällön valmisteluun ovat osallistuneet:

Markku Saarinen, Luonnonvarakeskus
Sakari Sarkkola, Luonnonvarakeskus
Irina Kudasheva, Metsäkeskus, terminologi
Romi Rancken, yksityinen
Kai Blauberg, Metsäkeskus, projektipäällikkö
Marja-Leena Päätalo, Luonnonvarakeskus, projektikoordinaattori
Janne Uitamo, Metsäkeskus
Niina Riissanen, Maa- ja metsätalousministeriö
Anna Rakemaa, Metsäkeskus
Katja Holmala, Luonnonvarakeskus
Jussi Lappalainen, Metsäkeskus
Sändlista:
Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö)    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunta    
FMI Kirjaamo    
GTK Kirjaamo    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kai Blauberg    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kotus kirjaamo    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Luke Kirjaamo    
Lusto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
MH Kirjaamo    
MML Kirjaamo    
MMM Kirjaamo    
MV Kirjaamo    
OKM Kirjaamo    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
PLM Kirjaamo    
PV Kirjaamo    
RK Kirjaamo    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
SLL lausunnot    
Svenska handelshögskolan    
Syke Kirjaamo    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö)    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
VM Kirjaamo    
VTT Kirjaamo    
YM Kirjaamo    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Asiasanat

metsäala, sanastotyö, sanasto, termityö, terminologia, hydrologia, metsähydrologia, vesi, metsä, ojitus, ojitus, metsäojitus