Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets principbeslut: den finländska demokratipolitiken för 2020-talet (utkast)

Statsrådets principbeslut: den finländska demokratipolitiken för 2020-talet (utkast)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8051/2019

Svarstiden gick ut: 1.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Justitieministeriet begär yttranden om statsrådets principbeslut, med vilket målen för den finländska demokratipolitiken för 2020-talet ska fastställas.
 
Demokrati, rättsstat samt de grundläggande och mänskliga rättigheterna utgör tillsammans en värdegrund som den finländska samhällsordningen bygger på. En gemensam demokratipolitik syftar till att främja ett likvärdigt genomförande av människors politiska och medborgerliga rättigheter i Finland, och att ingen utestängs från samhället. Målet är att Finland även i fortsättningen ska vara ett av de mest demokratiska länderna i världen.
 
För att uppnå dessa mål krävs en långsiktig politik som sträcker sig över regeringsperioderna samt samarbete över förvaltningsområdena. Det finns också ett behov av att öka människors kunskap och tillräckliga förmågor att delta och påverka.
 
 
 
Bakgrund
Utkastet till principbeslutet har utarbetats i samarbete mellan ministerierna. Arbetet har utgått från arbetet i det omfattande spetsprojektet Det nationella demokratiprogrammet 2025, som ingår i statsminister Marins regeringsprogram.
 
Riktlinjerna och åtgärdsförslagen i det demokratipolitiska principbeslutet strävar till en fungerande demokrati, mångsidiga möjligheter och färdigheter till deltagande, en konstruktiv debattkultur, ett aktivt och livskraftigt medborgarsamhälle samt en öppen och interaktiv förvaltning. Finland är ambitiöst när det gäller att främja demokratin i EU och internationellt. Finlands utrikes- och utvecklingspolitik stöder också demokrati och demokratisk utveckling.

 
Målsättningar
En gemensam demokratipolitik syftar till att främja ett likvärdigt genomförande av människors politiska och medborgerliga rättigheter i Finland, och att ingen utestängs från samhället. Målet är att Finland även i fortsättningen ska vara ett av de mest demokratiska länderna i världen.
 
I principbeslutet fastställs den gemensamma målsättningen för Finlands demokratipolitik och de sju huvudmålen, som regeringen och ministerierna tillsammans förbinder sig att främja. Varje riktlinje innehåller delmål som presenteras i dokumentet.

Centrala riktlinjer i principbeslutet
1. Valsystemet är funktionellt, säkert och pålitligt. Alla har lika möjligheter och tillräcklig kapacitet att utöva sin rätt till deltagande.
2. I Finland finns mångsidiga möjligheter till delaktighet och allt fler utövar sina politiska och medborgerliga rättigheter.
3. Demokrati-, människorätts- och mediefostran samt kontinuerligt lärande stödjer förverkligandet av rätten till deltagande.
4. Öppen, transparent och interaktiv förvaltning stärker tilliten. Beslutsfattandet är informationsbaserat.
5. Den samhälleliga debattkulturen är öppen, pluralistisk och icke-diskriminerande och gör det möjligt för olika befolkningsgrupper att delta.
6. Ett aktivt och livskraftigt medborgarsamhälle är en central del av en fungerande demokrati.
7. Finland stödjer den internationella och EU:s demokratiutveckling.

Vid främjandet av demokratin är det fråga om långsiktig och omfattande utveckling, som ska fortsätta efter valperioderna. Därför är det också viktigt att följa upp riktlinjerna och förverkligandet av deras åtgärder och skapa en ändamålsenlig uppföljningsmodell för detta.

Implementeringen av riktlinjerna kräver att ett separat åtgärdsprogram upprättas under nästa regeringsperiod. Varje regering ifråga och behörigt ministerium ansvarar för att främja riktlinjerna och att implementera målen. Åtgärder som kräver inverkan på budgeten beslutas separat inom ramarna för statsfinanserna och den årliga budgeten.
Länkar:

https://oikeusministerio.fi/demokratiaohjelma-2025 - Kansallinen demokratiaohjelma 2025

https://oikeusministerio.fi/sv/demokratiprogram-2025 - Det nationella demokratiprogrammet 2025

Bilagor:

Lausuntopyyntö_englanti (002).pdf - The Ministry of Justice invites comments on a Government Resolution setting out goals for Finnish democracy policy in the 2020s

Valtioneuvoston periaatepäätösluonnos_lausuntokierrokselle.pdf - Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla (luonnos)

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast torsdagen den 1 september 2022.
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna era utlåtanden genom att besvara den begäran om utlåtanden som publicerats på utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller post.
För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk kan ni ta kontakt via e-postadressen lausuntopalvelu.om@gov.fi

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Om det inte är möjligt att lämna in ett utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi, kan utlåtandet även levereras till justitieministeriets registratorskontor registratorskontoret.jm@gov.fi, vänligen använd diarienumret VN/8051/2019 som referens.

OBS. Åtgärdsförslagen presenteras nedan efter tema, mer detaljerade förslag finns i dokumentet.
Beredare

Maria Wakeham-Hartonen
specialsakkunnig

Niklas Wilhelmsson
enhetschef

Justitieministeriet
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Det nationella demokratiprogrammet 2025
demokratia.om@gov.fi

Ytterligare information i sommaren (1.7.-31.7)

Sini Lahdenperä 
Projectchef
Justitieministeriet
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Ajatushautomo Agenda    
Ajatushautomo Kompassi    
Ajatuspaja Toivo    
Ajatuspaja Visio    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Aseman lapset ry    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Autismiliitto ry    
Avoin Puolue r.p.    
Demo Finland    
Demos Helsinki    
e2 Tutkimus    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskuntatutkimuksen keskus    
Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry    
Eläinoikeuspuolue r.p.    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Ensi- ja turvakotien liitto ry    
Enter ry    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus    
Eurooppanuoret ry    
Evijärven kunta    
Familia ry    
Feministinen puolue r.p.    
Finlands svenska 4H    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund    
Finlands svenska tankesmedja Magma r.f.    
Finlandssvenska teckenspråkiga    
FMA - Funktionsrätt med ansvar rf    
Folkhälsan    
Folktinget    
Forssan kaupunki    
Förbundet Finlandssvenska synskadade FSS    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Hem och Skola    
Hirvensalmen kunta    
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto ry    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ikäinstituutin säätiö sr    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Invalidiliitto ry    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen yliopisto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Julkisen sanan neuvosto    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalevi Sorsa -säätiö    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta (IONK)    
Kansalaisareena ry    
Kansalaisliitto r.p.    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisen lapsistrategian sihteeristö    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry    
Kehityspoliittinen toimikunta    
Kehitysvammaliitto ry    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Kolttien kyläkokous    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Koordinaatti    
Korjausliike r.p.    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristallipuolue r.p.    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry    
Kuntoutussäätiö sr    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuurojen liitto ry    
Kuusamon kaupunki    
Kynnys ry    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liike Nyt r.p.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luonto-liitto ry    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseudun sivistysliitto ry    
Maaseutupolitiikan neuvosto MANE    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Medialiitto ry    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
MIELI Suomen Mielenterveys ry (MIELI)    
Miesjärjestöjen keskusliitto ry    
Mikkelin kaupunki    
Moniheli ry    
Muhoksen kunta    
Muistiliitto ry    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Naisasialiitto Unioni ry    
Naisjärjestöjen keskusliitto ry    
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry    
Nakkilan kunta    
Natur och Miljö rf    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nuorisotutkimusverkosto    
Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry    
Nuorten Akatemia ry    
Nuorten Suomi ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusvaltiokeskus    
Open Knowledge Finland ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opintokeskus Sivis    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastakaa Lapset ry    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Perussuomalaiset r.p.    
Perustuslakivaliokunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Piraattipuolue r.p.    
Pirkkalan kunta    
Plan International Suomi sr    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
ProLukio ry    
Prometheus-leirin tuki ry    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauhankasvatusinstituutti ry    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
SámiSoster ry    
SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Sastamalan kaupunki    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seitsemän tähden liike r.p.    
Seta ry    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sinimusta Liike r.p.    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOS-Lapsikyläsäätiö sr    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
Soveltava Liikunta SoveLi ry    
Sulkavan kunta    
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry    
Suomen 4H-liitto ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Jazzliitto ry    
Suomen Journalistiliitto ry    
Suomen Kansa Ensin r.p.    
Suomen kansallinen vaalitutkimuskonsortio    
Suomen Kommunistinen Puolue r.p.    
Suomen Kotiseutuliitto ry    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kylät ry    
Suomen Latu ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Lähetysseura ry    
Suomen NNKY-liitto ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Olympiakomitea ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen pakolaisapu ry    
Suomen Palloliitto ry    
Suomen Partiolaiset ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry    
Suomen Perusta -säätiö    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen Setlementtiliitto ry    
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö SVK ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomi Seura ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska folkpartiet i Finland r.p.    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Säätiöt ja rahastot ry    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Taksvärkki ry    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Trans ry    
Transparency International Suomi ry    
Trasek ry    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Turvallisuuskomitea / sihteeristö    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulkosuomalaisparlamentti    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan yliopisto    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry    
Valtimon kunta    
Valtion nuorisoneuvosto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto VALLI ry    
Vanhusasiavaltuutetun toimisto    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Vapaa-ajattelijain liitto ry    
Vapauden liitto r.p.    
Varkauden kaupunki    
Vasemmistofoorumi ry    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Vihreä liitto r.p    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
WWF Suomi sr    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto    
Yleisradio    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Åbo Akademi    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

Vaalit

Osallistuminen

Delaktighet

Oikeusministeriö

demokratia

kansalaisyhteiskunta

demokrati

medborgarsamhället

valtioneuvoston periaatepäätös