Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydensuojelulain maksusäännösten muuttamiseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydensuojelulain maksusäännösten muuttamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28181/2020

Svarstiden gick ut: 2.7.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydensuojelulain maksusäännösten muuttamiseksi.
 
Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulain nojalla tehtävän valvonnan maksullisuutta. Toiminnanharjoittajilta perittäisiin jatkossa veroluonteinen vuotuinen valvonnan perusmaksu, joka olisi määrältään 150 euroa. Esityksellä myös täsmennettäisiin, mitkä toimijat olisivat ilmoitusvelvollisia terveydensuojelulain nojalla. Perusmaksu perittäisiin lain liitteessä mainituilta ilmoitusvelvollisilta toiminnanharjoittajilta. Eräät toimijat, joiden toiminta on pienimuotoista, jäisivät tämän ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle, eikä näiltä myöskään perittäisi mainittua perusmaksua. Lisäksi lain muutoksenhakusäännöstä päivitettäisiin vastamaan yleislainsäädäntöön uudistettuja muutoksenhakua koskevia säännöksiä.
Tavoitteet
Terveydensuojeluvalvonnan ja elintarvikevalvonnan perusmaksuja koskeva sääntely yhtenäistettäisiin esityksellä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 samaan aikaan kuin elintarvikelain (297/2021) 72 §:ää aletaan soveltaa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään ystävällisesti antamaan viimeistään perjantaina 2.7.2021. Esityksen pääasiallinen sisältö ja pykälät on käännetty ruotsiksi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan tässä lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös ne, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen sivuilla.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola  p. 02951 63282
Hallitussihteeri Helena Korpinen  p. 0295 163 317
sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi.


 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry    
Espoon seudun ympäristöterveys / Esboregionens miljö- och hälsoskydd    
Eteläkärjen ympäristöterveys / Sydspetsens miljöhälsa    
Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Forssan seudun hyvinvointiky    
Haapaveden kaupunki/Ympäristöpalvelut Helmi    
Haminan kaupunki / Ympäristöpalvelut    
Helsingin kaupunki, ympäristöpalvelut / Helsingfors stad, miljötjänster    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki    
Imatran seudun ympäristötoimi    
Inarin ja Utsjoen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Jyväskylän seudun ympäristöterveys    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue    
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto    
Keski-Savon Ympäristötoimi    
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus    
Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto    
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto    
Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto    
Kuusamon, Posion ja Taivalkosken ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alue    
Lahti    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi    
Laukaan ympäristövalvonta    
Liedon kunta, ympäristöterveyspalvelut / Lundo kommun, miljöhälsovård    
Lohjan ympäristöterveyspalvelut / Lojos miljöhälsotjänster    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsirannikon ympäristöyksikkö / Västkustens miljöenhet    
Matkailu- ja Ravintoalapalvelut MaRa ry    
Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta    
Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut    
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos    
Oulunkaaren ympäristöpalvelut    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Pietarsaaren Kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto / Staden Jakobstad, Social- och hälsovårdsverket    
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi    
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto / Borgå stad, Miljöhälsovård    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, ympäristöterveyskeskus / välfärdssamkommun, miljöhälsovårdenhet    
Raision valvontayksikkö    
Rauman kaupunki, ympäristöterveydenhuolto    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto    
Ruokavirasto    
Salo    
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut / ympäristöterveydenhuolto    
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto    
Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut    
Suomen eläinlääkäriliitto    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen Vesiosuuskuntienliitto ry    
Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Tampereen kaupunki, ympäristöterveys    
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut    
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto    
Turun ympäristöterveys / Åbos miljöhälso    
Uusikaupunki    
Vaasan ja Laihian ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue / Samarbetsområde för miljö- och hälsoskyddet i Vasa och Laihela    
Valvira    
Vantaan kaupunki / Vanda Stad    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry    
Ympäristöterveys Pirteva    
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet / Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet    
Asiasanat

Terveydensuojelu, terveydensuojelulaki, ilmoitusvelvollisuus, suunnitelmallinen valvonta, maksu, valvonnan perusmaksu