Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Mopo- ja moottoripyörästrategia

Mopo- ja moottoripyörästrategia

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/1553/01/2018

Svarstiden gick ut: 30.9.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön mopo- ja moottoripyörästrategiasta.
 
Mopo- ja moottoripyörästrategiassa muodostetaan kuva mopojen ja moottoripyörien asemasta liikennejärjestelmässä, luodaan tulevaisuuden visio sekä nostetaan esiin keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vision toteuttamiseksi. Strategiassa tarkastellaan näiden ajoneuvojen käyttöä, sääntelyä, liikenneturvallisuutta ja ympäristövaikutuksia sekä niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita liikenteen digitalisaatio- ja automaatiokehitys luovat.

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti strategiatyöskentelyn aloittamiseksi sidosryhmätilaisuuden 20.6.2018.
Bakgrund
Mopo- ja moottoripyörästrategia täydentää maaliskuussa 2018 valmistunutta kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Samoin parlamentaarinen liikenteen rahoitusta pohtinut työryhmä linjasi väliraportissaan 30.8.2017, että vähäpäästöisen kaksipyörästrategian laatimista tulee edistää. Laadittu strategian luonnos on osa tätä edistämistyötä.
Målsättningar
Strategian tavoitteena on parantaa mopoilun ja moottoripyöräilyn edellytyksiä harrastus-, liikkumis- ja liiketoimintamuotona Suomessa muun muassa ottamalla mopoilijat ja moottoripyöräilijät huomioon liikennejärjestelmän ja infrastruktuurin suunnittelu- ja toteuttamistyössä. Strategiassa hahmotellaan, kuinka tulevaisuuden trendit (esimerkiksi älykäs liikennejärjestelmä, MaaS-liikennepalvelut, liikenteen automatisaatio ja tiedon laajempi hyödyntäminen) ulottuvat mopoihin ja moottoripyöriin. Tavoitteissa on korostuneessa asemassa näiden ajoneuvojen liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden edistäminen sekä liikennekasvatus ja -koulutus.
Liitteet:

Lausuntopyyntö mopo- ja moottoripyörästrategia.pdf - Liitteenä on alkuperäinen lausuntopyyntö.

Mopo- ja moottoripyörästrategia.pdf - Liitteenä on luonnos mopo- ja moottoripyörästrategiasta.

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 30.9.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnot pyydetään jaottelemaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä annettujen otsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja:
Hallitussihteeri Janne Mänttäri, p. 040 069 3544, janne.manttari@lvm.fi
Korkeakouluharjoittelija Tomi Paavola, p. 050 303 6506, tomi.paavola@lvm.fi
Sändlista:
Ajovarma Oy    
Alastaro Circuit / Resykli Oy    
Brandt Oy    
Elfing    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Helsingin kaupunki    
Kopteri-lehti    
Kuntaliitto    
KymiRing    
Liikenneturva    
Liikennetutkimusyksikkö, Helsingin yliopisto    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Modified Motorcycle Association of Finland Ry    
Moottoripyöräilyn tuki ry    
Moottoripyöräkerho 69 ry    
MP kauppiaat ry    
Onnettomuustietoinstituutti    
Oy Testmill Ltd    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Ramboll Finland Oy    
Sisäministeriö    
Suomen Autokoululiitto SAKL    
Suomen Moottoriliitto ry    
Suomen Moottoripyöräkouluttajat ry    
Suomen Moottoripyöräkouluttajat ry    
Suomen Moottoripyörämuseo    
Suomen Mopoauto Oy    
Suomen Motoristit ry Smoto    
Suomen Motoristit ry Smoto    
Teknisen Kaupan Liitto    
Teknisen Kaupan Liitto    
Tuusmotor Oy    
VETERAANIMOOTTORIPYÖRÄKLUBI RY