Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö kuluttaja-asiamiehen linjauksesta Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa

Lausuntopyyntö kuluttaja-asiamiehen linjauksesta Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa

Diarienummer för begäran om utlåtande: KKV/629/14.08.01.03/2022

Svarstiden gick ut: 24.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Kuluttaja-asiamies pyytää kommentteja linjauksesta Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa. Linjauksessa on otettu huomioon vuonna 2022 voimaan tulleet kuluttajansuojalain 5 luvun muutokset. 
Bakgrund
Kuluttajansuojalaki on muuttunut vuoden 2022 alussa. Uudistuksen taustalla ovat EU:n tavarankauppadirektiivi sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskeva direktiivi. Kuluttaja-asiamies on valmistellut Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa -linjauksen päivitystä kuluttajansuojalain 5 luvun muutosten vuoksi. Valmistelussa on huomioitu erityisesti hallituksen esitys HE 180/2021. Linjaus sisältää myös kuluttaja-asiamiehen kantoja ja suosituksia.
Målsättningar
Kuluttaja-asiamiehen linjausten tarkoituksena on antaa yrityksille ohjeistusta, neuvontaa ja tietoa lain säännösten sisällöstä ja erityisesti käytäntöön soveltamisesta. Linjauksissa esitetyt periaatteet auttavat ja tukevat yrityksiä toimimaan lainmukaisella tavalla.

Linjaukset perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, lain valmisteluasiakirjoihin ja oikeuskäytäntöön. Niissä esitetään myös kuluttaja-asiamiehen ratkaisuja ja/tai suosituksia.

Linjaukset eivät ole velvoittava oikeuslähde, vaan kuluttaja-asiamiehen kannanotto siitä, miten lakia sovelletaan. 
Linkit

https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/tietoa-ja-ohjeita-yrityksille/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/kommentoitava-linjaus-virhevastuu-ja-takuu-kulutustavaran-kaupassa-luonnos/ - Kommentoitava kuluttaja-asiamiehen linjaus Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla: Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa

Tidtabell
Vastausaika päättyy 24.6.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (www.lausuntopalvelu.fi).
Valmistelijat
Lisätietoja antaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Saija Kivimäki, sähköposti: etunimi.sukunimi@kkv.fi
Sändlista:
Saija Kivimäki    
Sakari Seppälä    
Asiasanat

Kuluttajansuoja

Kuluttajansuojalaki

Tavarankauppa