Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö Kymenlaaksoon ja Päijät-Hämeeseen (korjaus 1.4.2022) perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista

Lausuntopyyntö Kymenlaaksoon ja Päijät-Hämeeseen (korjaus 1.4.2022) perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21543/2021

Svarstiden gick ut: 10.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Kymenlaakson maakuntaan ja siitä vuonna 2021 Päijät-Hämeen maakuntaan siirtyneeseen Iittiin (korjattu 1.4.2022) perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin. Alueet kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon.
Bakgrund
Suojeltavat alueet säilytetään luonnontilaisina. Niiden häiriötön kehitys turvataan tarvittaessa ennallistamalla muuttuneita luonnonympäristöjä. Alueet palvelevat jokamiehenoikeuksien puitteissa myös retkeilyä, luontoharrastusta, tutkimusta ja opetusta.

Luonnonsuojelualueiden perustamista ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja Metsähallitus, jotka ovat kuulleet laajasti eri tahojen näkemyksiä paikallisissa tilaisuuksissa ja keskusteluissa.

Lausunnolla olevat asetusluonnokset ovat osa laajempaa säädösvalmistelua, jossa perustetaan eri puolille Suomea kaikkiaan noin 670 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa.
Målsättningar
Kymenlaaksoon ja Iittiin  (korjattu 1.4.2022) on tarkoitus perustaa yhteensä 70 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 3 400 hehtaaria. Näistä valtioneuvoston asetuksella perustettaisiin 10 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 2 200 hehtaaria. Luonnonsuojelualueista 60 perustettaisiin ympäristöministeriön asetuksella. Näiden alueiden yhteispinta-ala on noin 1 200 hehtaaria.

Perustettavat luonnonsuojelualueet sijaitsevat Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään, Virolahden sekä Iitin, Heinolan ja Loviisan kuntien tai kaupunkien alueella.

Luonnonsuojelualueet perustettaisiin monipuolisesti Kymenlaakson maakuntaa edustavien soiden, vanhojen metsien, lehtojen, Kymijoen saarten ja rantojen sekä itäisen Suomenlahden meriluonnon suojelemiseksi. Luonnonsuojelualueet turvaisivat myös saariston kulttuuriperintöä ja tukisivat retkeilyä, opetusta ja tutkimusta.
Linkit
Liitteet:

VNasetus_Kymenlaakso_LUONNOS.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi

VNA-Muistioluonnos-Kymenlaakso.pdf - Luonnos muistioksi valtioneuvoston asetuksesta

YMasetus_KymenlaaksoLUONNOS.pdf - Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi

YMA_Muistioluonnos-KymenlaaksoYMA.pdf - Luonnos muistioksi ympäristöministeriön asetuksesta

VNasetus_svenska_Kymenlaakso_LUONNOS.pdf - Utkast statsrådets förordning

YMasetus_svenska_KymenlaaksoLUONNOS.pdf - Utkast miljöministeriets förordning

Tidtabell
Lausuntoa pyydetään 10.5.2022 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa asetusluonnoksista ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo.ym@gov.fi tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat  lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, p. 029 525 0433, etunimi.sukunimi@gov.fi ja aluepäällikkö Annukka Rasinmäki, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut, puh. 0206 39 4694 tai etunimi.sukunimi@metsa.fi.

Sändlista:
Aitomäen Riistamiehet ry    
Anjalan riistanhoitoyhdistys    
Anttilan Erämiehet ry    
BirdLife Suomi ry    
Elimäen riistanhoitoyhdistys    
Enäjärven Erä ry    
Etelä-Saimaan riistanhoitoyhdistys    
Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry    
Fingrid Oyj    
Haminan kaupunki    
Haminan Varuskunnan Erä ry    
Haminan Varuskunnan Erän yhteisvastuullinen vuokralainen Onkamaan Erä ry    
Haminan-Virolahden kalatalousalue    
Heinolan kaupunki    
Iiitin Erä ry    
Iitin kunta    
Iitin Metsästysseura ry    
Iitin riistanhoitoyhdistys    
Inkeroisten Metsästysseura ry    
Jaalan Metsästyseura ry    
Jaalan-Kuusankosken riistanhoitoyhdistys    
Joutsenon riistanhoitoyhdistys    
Julius Seppälän hirviseurue    
Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kimolan Riistamiehet ry    
Kolsilan Metsänkävijät ry    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kouvolan varuskunnan metsästäjät ry    
Kymen kalatalousalue    
Kymenlaakson Kanakoiraseura ry    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys ry    
Kymin Metsästäjäin Liitto ry    
Kymin-Karhulan riistanhoitoyhdistys    
Lemin-Taipalsaaren riistanhoitoyhdistys    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Loviisan saariston kalatalousalue    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Luumäen riistanhoitoyhdistys    
Lyöttilän Erä ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK Kaakkois-Suomi ry    
Mankalan Seudun Maamiesseura ry    
Matarojan Metsästysyhdistys ry    
Metsähallitus    
Metsäkylän metsästysseura ry    
Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso    
Metsästyskerho Paukku ry    
Metsästysseura Pauke ry    
Miehikkälän kunta    
Miehikkälän Pohjoinen Metsästysyhdistys ry    
Miehikkälän riistanhoitoyhdistys    
Museovirasto    
Myllykosken Metsästysyhdistys ry    
Paijärven Metsästysseura ry    
Palvaanjärven Metsästysyhdistys ry    
Parikkalan riistanhoitoyhdistys    
Pekkolan Erämiehet ry    
Pernoon Rajamiehet ry    
Pilkanmaan Jahti ry    
Pohjois-Elimäen metsästysyhdistys ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyhtään Erämiehet ry    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhtään riistanhoitoyhdistys    
Päijät-Hämeen liitto    
Pökölän Pamaus ry    
Radansuun Erämiehet ry    
Rautjärven riistanhoitoyhdistys    
Rihun hirvestäjät    
Riistakeskus Kaakkois-Suomi    
Riistakeskus Uusimaa    
Ruokolahden-Imatran riistanhoitoyhdistys    
Saivikkalan Erä ry    
Saveron Metsästysyhdistys ry    
Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistys    
Sippolan riistanhoitoyhdistys    
Sisäministeriö    
Sivatin Metsästysseura ry    
SLL, Kymenlaakson piiri ry    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Metsästäjäliitto Kymen piiri ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlahden Ammattikalastajat ry    
Suur-Selänpään Erämiehet ry    
Tammirannan Metsästys- ja Ampumaseura ry    
Turkian Eränkävijät ry    
Tyrrin Metsästysyhdistys ry.    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ukkolan hirviyhtymä    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valkealan Metsästysyhdistys ry    
Valkealan-Kouvolan riistanhoitoyhdistys    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vehkalahden-Haminan riistanhoitoyhdistys    
Vesterby Jaktförening rf.    
Villikkalan Erämiehet ry    
Virolahden kunta    
Virolahden Metsästysseura ry    
Virolahden Metsästysseura ry    
Virolahden riistanhoitoyhdistys    
Vuolenkosken erä ry    
WWF Suomi    
Ylämaan riistanhoitoyhdistys    
Ylänummen Metsästysyhdistys ry