Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av lagar om utkomstskydd för arbetslösa och om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av lagar om utkomstskydd för arbetslösa och om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10847/2023

Svarstiden gick ut: 16.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I denna proposition föreslås det ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), lagen om ordnande av arbetskraftsservice (380/2023), lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) samt lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020). Utkastet till proposition har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.

De ändringar som föreslås i lagarna kan anses vara ringa. Genom ändringarna korrigeras, preciseras och tydliggörs vissa bestämmelser i de nämnda lagarna utifrån iakttagelser som gjorts i samband med tillämpningen av dem.

Lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen föreslås dessutom bli ändrad så att arbets- och näringsbyrån får en mer omfattande behörighet än för närvarande att vid behov ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om rätten till arbetslöshetsförmån för en arbetssökande som är kund hos kommunen. Genom denna ändring strävar man efter att behandlingen av en arbetssökandes ärende om utkomstskydd för arbetslösa ska bli smidigare och snabbare.

I samband med lagstiftningsändringarna föreslås det att statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1373/2018) ändras till den del det i förordningen föreskrivs om Nylands arbets- och näringsbyrås behörighet att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om arbetssökandes rätt till utkomstskydd för arbetslösa och alterneringsersättning till en person som är alterneringsledig.

De föreslagna lagarna och förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2024.

 
Länkar:
Bilagor:

HE-luonnos 9.5.2023.pdf - Luonnos: hallituksen esitys eduskunnalle työttömyysturvaa ja julkisia työvoima- ja yrityspalveluja koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE-luonnos sv 9.5.2023.pdf - Utkast: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av lagar om utkomstskydd för arbetslösa och om offentlig arbetskrafts- och före-tagsservice

Asetusluonnos 9.5.2023.pdf - Luonnos: Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta Utkast: Statsrådets förordning om ändring av 16 a § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till arbets- och näringsministeriet senast på fredag den 16 juni 2023.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast på fredag den 16 juni 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.
 
För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Ytterliga uppgifter ges av regeringsrådet Timo Meling.
E-postadressen följer formen: fornamn.efternamn@gov.fi.
 
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Alånds landskapsregering - Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Asikkalan kunta    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Hangon kaupunki    
Hattulan kunta    
Helsingin kaupunki    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Isojoen kunta    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuun TE -toimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kaupunki    
Kangasniemen kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Kauhajoen kaupunki    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
KELA    
Kemijärven kaupunki    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kontiolahden kunta    
Kosken Tl:n kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kärkölän kunta    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin TE-toimisto    
Lapinlahden kunta    
Laukaan kunta    
Lempäälän kunta    
Lestijärven kunta    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lumijoen kunta    
Marttilan kunta    
Merijärven kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Muuramen kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Nokian kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Orimattilan kaupunki    
Oriveden kaupunki    
Oulaisen kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Parkanon kaupunki    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Polvijärven kunta    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Punkalaitumen kunta    
Puumalan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pälkäneen kunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Saarijärven kaupunki    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan TE-toimisto    
Sauvon kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen kuntaliitto    
Suomen yrittäjät ry    
Suomusalmen kunta    
Tampereen kaupunki    
TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus    
Teuvan kunta    
Tietosuojavaltuutettu    
Toholammen kunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Tyrnävän kunta    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Uusikaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Virtain kaupunki    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet AMS    
Äänekosken kaupunki