Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistio

Rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistio

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24963/2022

Svarstiden gick ut: 31.8.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistiosta (Rikosprosessin sujuvoittaminen; Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2023:16).
Bakgrund
Oikeusministeriö asetti 30. päivänä syyskuuta 2022 työryhmän arvioimaan keinoja rikosprosessin sujuvoittamiseksi. Työryhmän tehtävänä oli arvioida toimia, joilla voitaisiin sujuvoittaa rikosasioiden käsittelyä ottaen huomioon esitutkintavaihe, syyteharkinta ja tuomioistuinkäsittely sekä niiden nivelkohdat. Työryhmän tuli tarkastella myös niitä esitutkinnan ja rikosprosessin vaiheita ja toimia, joita olisi mahdollista karsia tai tehostaa käsittelyn nopeuttamiseksi asianosaisten oikeusturvan kuitenkaan vaarantumatta. Keinoja tehostaa rikosprosessiketjun viranomaisten välistä yhteistyötä ja sen tapoja tuli arvioida erityisesti esitutkintayhteistyön osalta. Valmistelussa tuli selvittää myös vaihtoehtoisia tapoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotukset tuli laatia muistion muotoon.
Målsättningar
Työryhmän tuli arvioinnin perusteella esittää kehittämisehdotuksia rikosasioiden käsittelyyn rikosprosessin sujuvoittamiseksi ja kokonaiskäsittelyaikojen lyhentämiseksi, jotta voitaisiin korjata erityisesti lain käytännön soveltamistilanteissa ilmenneitä puutteita ja haasteita.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 31.8.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne rikosprosessin sujuvoittamista tarkastelleen työryhmän muistiosta. Korkeimmalle oikeudelle varataan tilaisuus antaa lausunto.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti, jotka vastaavat työryhmän muistion otsikointia ja tehtyjä ehdotuksia. Lisäksi pyydetään, että lausunnossa ei tarpeettomasti toisteta muistion sisältöä; jos toisto on esimerkiksi lausunnon sisäisen käsittelyn (kuten hyväksymisprosessin) vuoksi tarpeen, pyydämme, että muistion sisällön kuvailu ja lausunnonantajan varsinaiset kannanotot erotetaan selvästi toisistaan (esimerkiksi "Muistion mukaan... Lausunnonantaja katsoo, että...).

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@gov.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, puh. 029515 0112, etunimi.sukunimi@gov.fi,
Erityisasiantuntija Maiju Kolehmainen, puh. 029515 0099, etunimi.sukunimi@gov.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto / professori Dan Helenius    
Helsingin yliopisto / professori Sakari Melander    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopisto / professori Matti Tolvanen    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopisto / professori Mikko Vuorenpää    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rikosuhripäivystys    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Syyttäjälaitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Vaasan hovioikeus    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

poliisi

syyttäjälaitos, syyttäjä

tuomioistuimet

rikosprosessi, esitutkinta, oikeudenkäynti,