Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö saamen kielilain kehittämistarpeista

Lausuntopyyntö saamen kielilain kehittämistarpeista

Svarstiden gick ut: 5.6.2015

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Saamen kielilaki (1086/2003) on ollut voimassa yli kymmenen vuotta ja sen toimivuutta on tarpeellista arvioida. Oikeusministeriö aikoo laatia esiselvityksen saamen kielilain kehittämistarpeista. Arviointia varten kerätään tietoa käytännön kokemuksista, joita lain soveltamiseen liittyy. Oikeusministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja lausumaan siitä, millaisia kokemuksia niillä on saamen kielilain soveltamisesta. Lausunnonantajia pyydetään erityisesti tuomaan esiin, onko jokin säännös osoittautunut käytännössä epäselväksi tai vaikeasti sovellettavaksi, tai onko laki joiltakin osin puutteellinen.
 

Linkit
Liitteet:

lausuntopyyntö_saamen_kielilain_tarpeista.pdf - Lausuntopyyntö .pdf muodossa.

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 5.6.2015.
Svarsanvisningar för mottagare

Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelun kautta tai sähköpostitse osoitteeseen oikeusministerio@om.fi . Jos vastaatte sähköpostitse, merkitkää sähköpostin aiheeksi "Lausunto saamen kielilain kehittämistarpeista (OM 2/58/2015)".

Valmistelijat
Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Camilla Busck-Nielsen (puhelin  02951 50278) ja ylitarkastaja Maria Soininen (puhelin 02951 50202).
(Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@om.fi)
Sändlista:
Anarašâh sr –Inarinsaamelaiset ry    
City-Sámit ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Enontekiön kunta    
Hammastunturin plk    
Helsingin kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Inarin kunta    
Ivalon plk    
Kaldoaivin plk    
Kaldoaivin plk    
Kansaneläkelaitos    
Kolttien kyläkokous    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Käsivarren plk    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin liitto    
Lapin maistraatti    
Lapin oikeusaputoimisto    
Lapin ortodoksinen seurakunta    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin plk    
Lapin poliisilaitos    
Lapin rajavartioston esikunta    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin syyttäjänvirasto    
Lapin Työ- ja elinkeinotoimisto    
Lapin ulosottovirasto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus Luke    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto Mavi    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Metsähallitus    
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio    
Muddusjärven plk    
Muotkatunturin plk    
Museovirasto    
Näkkälän plk    
Näätämön plk    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun hiippakunta    
Oulun kaupunki    
Oulun ortodoksinen hiippakunta    
Paatsjoen plk    
Paistunturin plk    
Paliskuntain yhdistys    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Pohjois-Suomen tulli    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö    
Rovaniemen hovioikeus    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjät    
Sallivaaran plk    
SámiSoster ry    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen metsäkeskus    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskuks SYKE    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Utsjoen kunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Verohallinto    
Vätsärin plk    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

saamen kielilaki, kehittämistarpeet, saame