Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteiden tarkistaminen - luonnokset tarkistettavista tutkinnon osista ja lisättävästä tutkinnon osasta

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteiden tarkistaminen - luonnokset tarkistettavista tutkinnon osista ja lisättävästä tutkinnon osasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-1925-2019

Svarstiden gick ut: 18.9.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteiden tarkistettavien tutkinnon osien luonnoksista:
Jalkineiden valmistaminen (45 osp) ja  Vaatteen valmistaminen vaatturityönä (45 osp)
sekä  uudesta perustutkinnon perusteeseen liitettävästä valinnaisesta tutkinnon osasta Jalkineiden kaavoittaminen (15 osp). 
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteisiin on tarkistettu ja lisätty alan työelämän tarpeisiin vastaavaa osaamista. 

Luonnokset tarkistuksista ja lisäyksistä on valmisteltu yhteistyössä alan koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajien kanssa sekä työelämätoimikunnan kanssa. 
Målsättningar
Tarkistettujen tutkinnon osien ja uuden lisättävän valinnaisen tutkinnon osan perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020.   
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.9.2019. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon osien työelämälähtöisyys
  • tutkinnon osien sisällöt (ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat)
Tekstiili- ja muotialan perusteiden tarkistettavat tutkinnon osat ja lisättävä tutkinnon osa viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. 
Valmistelijat
Lisätietoja Minna Taivassalo, Opetushallitus
minna.taivassalo@oph.fi
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Ami-säätiö sr    
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AM KE ry    
Anna Ruohonen    
Axxell Utbildning Ab    
EdupoliPointCollege Oy    
Ejendals AB    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Formal Friday Ltd    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ilomar    
Image wear    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ivana Helsinki    
Janita    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kansalaisopistojen liitto KoL ry    
Kansallisooppera    
Kemianteollisuus ry    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kenkä- ja nahkateollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kui Design    
Kuomiokoski    
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luhta Sportswear Company    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Metropolia    
Mikko Savimaa    
Modelia    
Modifur    
Modista Aija    
Muotikaupan liitto    
Muotikuu    
NansoGroup Oy    
Ompelualan yrittäjät    
Optima samkommun    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
PaaPii Design Oy    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pure waste textiles Oy    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Reima    
Remake    
Riiminka    
Risako    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Rykkeri    
Salo Design    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Savonia AMK    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sievin jalkine    
SM Fimac Oy    
Sokos    
Stockmann    
Storyteller/ Design Studio Mari Seppänen    
Streetbeat Clothing Store    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen mestarikiltaneuvosto    
Suomen Muotiliikkeiden liitto    
Suomen Tekstiili & Muoti ry    
Suomen tekstiili Oy    
Suomen Vaatturiliitto    
Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Taitavat Suutarit ry    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen työväen teatteri, puvustamo    
Tamsilk Oy    
TEAM Teollisuuden ammattiliitto ry    
Tekstiili- ja muotialat TMA    
Tekstiilin ja muodin työelämätoimikunta    
Teollisuusalojen ammattiliitto ry    
Tmi Hironia    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Top-Knit Oy    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry    
V Keskimäki Oy    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Vantaan kaupunki    
Voglia Oy    
Yleinen teollisuusliitto    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteet