Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - STM; Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta biopankin suostumus- ja hyväksyntäasiakirjasta

STM; Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta biopankin suostumus- ja hyväksyntäasiakirjasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27805/2020

Svarstiden gick ut: 26.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Eduskunta hyväksyi 24.2.2023 lain biopankkilain muuttamisesta. Valtioneuvoston asetusta biopankin suostumusasiakirjasta (643/2013) ehdotetaan kumottavaksi ja annettavan valtioneuvoston asetus biopankin suostumus- ja hyväksyntäasiakirjasta, joka sisällöllisesti vastaa hyväksytyn lain säännöksiä. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa annettavasta valtioneuvoston asetuksesta biopankin suostumus- ja hyväksyntäasiakirjasta 26.5.2023 mennessä.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoa pyydetään 26.5.2023 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti Lausuntopalvelu.fi-palveluun. Lausunnon voi toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo.stm@gov.fi tai postitse osoitteeseen sosiaali- ja terveysministeriöön osoitteella PL 33, 00023 Valtioneuvosto. Mikäli lausunto toimitetaan kirjaamoon sähköpostilla tai postitse, pyydetään lausuntoon liittämään diaarinumero VN/27805/2020. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla ja hankerekisterissä.
Valmistelijat
Sini Tervo, hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 163 529. Tavoitettavissa 2.5.2023 jälkeen.

Saana Sydänmaanlakka, suunnittelija, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 029 5163 718.

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Arctic Biopankki    
Arene    
Auria Biopankki    
Bioetiikan instituutti    
Biokeskus Suomi    
Biopankkien osuuskunta Suomi - FINBB    
Biotekniikan neuvottelukunta    
Business Finland    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etene    
ETLA    
Fimea    
Geenitekniikan lautakunta    
Harso ry    
Helsingin biopankki    
Helsingin yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
HUS    
HUS eettinen toimikunta    
Itä-Suomen biopankki    
Itä-Suomen yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Jyväskylän yliopisto    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kela    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen biopankki    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialueen tutkimuseettinen toimikunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kyberturvallisuuskeskus    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin yliopisto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lääketeollisuus ry    
Lääkäriliitto    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialueen alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta    
Pohjois-Suomen biopankki Borealis    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab - Medtech Finland ry    
Satakunnan hyvinvointialue    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomalainen lääkäriseura Duodecim    
Suomen Akatemia    
Suomen bioteollisuus ry FIB    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Lääketieteellisen genetiikan yhdistys SLGY    
Syöpäjärjestöt    
Tampereen biopankki    
Tampereen yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto    
Terveystalon biopankki    
Terveysteknologia ry Healthtech Finland    
Terveystoimittajat ry    
THL Biopankki    
Tieteentekijöiden liitto    
Tietolupaviranomainen Findata    
Tietosuojavaltuutettu    
TUKIJA    
Turun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta    
VATT    
Veripalvelun biopankki    
Asiasanat

biopankki tutkimus terveydenhuolto genomilääketiede yksilöllistetty lääketiede