Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa

Lausuntopyyntö todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-99-2023

Svarstiden gick ut: 31.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne määräysluonnoksesta, joka koskee todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittäviä tietoja ammatillisessa koulutuksessa (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus).
Bakgrund
Ammatillisen koulutuksen lain (531/2017) 60 §:n mukaan Opetushallitus määrää todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa.Valtioneuvoston asetuksella (673/2017) säädetään tarkemmin edellä mainittujen todistusten sisällöstä ja todistusten liitteistä.
Målsättningar
Opetushallitus muuttaa voimassa olevaa määräystä todistukseen ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista seuraavasti:

Ammatillisen koulutuksen asetuksen 14 §:n lisättiin uusi 5. momentti, jossa säädetään arvosanan korottamisen johdosta annettavasta todistuksesta. Lisäksi korjattiin asetuksen 14 §:n 1 momentin sanamuotoa. Muutos tulee voimaan 1.7.2023. Ammatillisen koulutuksen asetuksen 14 §:ään tehdyn muutokset pohjalta määräystä muutetaan seuraavasti:

Jos henkilö korottaa tutkintotodistukseen merkittyä arvosanaa, koulutuksen järjestäjän tulee antaa korotuksen johdosta todistus suoritetuista tutkinnon osista. Todistuksissa tutkinnon osan suorittamisesta tulee ilmetä aiempien tietojen lisäksi, mitä tutkintotodistuksen arvosanaa on korotettu, sekä uudelleen laskettu keskiarvo. Lisäksi todistuksesta suoritetuista tutkinnon osista tulee ilmetä tutkinnon sijoittuminen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen tasolle tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen (120/2017) liitteen mukaisesti.

Kun opiskelija korottaa ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistukseen merkityn yhteisten tutkinnon osan osa-alueita, tulee korotuksesta annettavaan todistukseen tutkinnon osan suorittamisesta liittää opintosuoritusrekisteriote tai muu vastaava selvitys, josta käy ilmi mitä yhteisen tutkinnon osan osa-aluetta on korotettu ja korotettu arvosana. Rekisteriotteelle merkitään myös kaikki muut kyseessä olevan yhteisen tutkinnon osan osa-alueet aiemman tutkintotodistuksen liitteenä annetun rekisteriotteen mukaisesti.

Em. muutokset tulevat voimaan 1.7.2023.

Lisäksi määräyksestä poistetaan kohdat, jotka koskevat tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. Lain 1215/2022 siirtymäsäädösten mukaan ko. todistuksia ei enää anneta opiskelijalle 31.7.2022 jälkeen. Määräyksen muutos em. koskien tulee voimaan määräyksen antopäivänä.

Lisäksi määräykseen lisätään tiedot, joka merkitään annettavaan tutkintotodistukseen tai todistukseen suoritetuista tutkinnon osista, mikäli opiskelija suorittaa kuljetuttajan ammattipätevyyden kokeella (L32/2017, 32 ja 33 §). Lain muutos on tullut voimaan 16.11.2020. Määräyksen muutos em. koskien tulee voimaanmääräyksen antopäivänä.
 
Linkit

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/muutoksia-todistuksiin-ja-niiden-liitteisiin-merkittaviin-tietoihin - Opetushallituksen uutinen "Muutoksia todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittäviin tietoihin"

Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.1.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Opetushallitus pyytää lausuntoa opintosuoritusrekisteriotteelle tai muuhun vastaavaan selvitykseen kirjattavista tiedoista silloin, kun opiskelija korottaa tutkintotodistukseen merkittyä yhteisen tutkinnon osan osa-alueen arvosanaa.

Lausuntopyyntö pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat
Määräyksen muutos on tehty Opetushallituksen virkamiestyönä.

Lisätietoja antaa yli-insinööri Jaana Villikka-Storm (jaana.villikka-storm@oph.fi)
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammattiopisto Luovi Oy    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Ava-Instituutin kannatusyhdistys ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Cimson Koulutuspalvelut Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf    
Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Haus Kehittämiskeskus Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Konservatorion Säätiö sr    
Helsinki Business College Oy    
Hevosopisto Oy    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jollas-Opisto Oy    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry    
Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkopalvelut ry    
Kisakeskussäätiö sr    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kolmen kampuksen urheiluopisto oy    
KONE Hissit Oy    
Korpisaaren Säätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Ammattiopisto Oy    
KSAK Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y.    
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr    
Kvarnen samkommun    
Laajasalon opiston säätiö sr    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Lahden Konservatorio Oy    
Live-säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Management Institute of Finland MIF Oy    
Marttayhdistysten liitto ry    
Mercuria kauppaoppilaitos Oy    
Meyer Turku Oy    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Optima samkommun    
Oulun kaupunki    
Oy Tawasta OS Technologies Ltd    
Paasikiviopistoyhdistys r.y.    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palloilu Säätiö sr    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Perho Liiketalousopisto Oy    
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr    
Portaanpää ry    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rastor-instituutti ry    
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.    
Rediteq Oy    
Rovalan Setlementti ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
Solenovo Oy    
STTK ry    
Studyo    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry    
Suomen Nuoriso-opiston Kannatusyhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr    
Tanhuvaaran Säätiö sr    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Traffica Oy    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Turun musiikinopetus Oy    
TYA-oppilaitos Oy    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Varalan Säätiö sr    
Visma Enterprise Oy    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

ammatillinen koulutus, todistukset