Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen om av lagen om ordnande av social- och hälsovård och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen samt om upphävande av 28 och 29 § i lagen om specialiserad sjukvård

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen om av lagen om ordnande av social- och hälsovård och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen samt om upphävande av 28 och 29 § i lagen om specialiserad sjukvård

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/485/2022

Svarstiden gick ut: 3.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet bereder en ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård i syfte att föreskriva om universitetssjukhusets huvudsakliga uppgifter. Social- och hälsovårdsministeriet ber dem som nämns i sändlistan lämna utlåtande om det bifogade utkastet till regeringsproposition. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.

Det föreslås att det till lagen om ordnande av social- och hälsovård fogas bestämmelser som preciserar och stärker universitetssjukhusens nuvarande uppgifter och ansvar i fråga om tjänster inom den specialiserade sjukvården samt uppgifter som hänför sig till utbildnings-, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Dessutom föreslås det att de bestämmelser om bitjänster vid universitetssjukhus som för närvarande finns i lagen om specialiserad sjukvård fogas till lagen om ordnande av social- och hälsovård, och propositionen innehåller därför ett förslag om att motsvarande bestämmelser i lagen om specialiserad sjukvård ska upphävas. Syftet med propositionen är att stärka universitetssjukhusens verksamhetsförutsättningar inom ramen för de nya strukturerna för social- och hälsovården.
I propositionen föreslås även en ändring i den bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen som gäller statlig ersättning som betalas till andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården än universitetssjukhus. Genom ändringen uppdateras bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen så att den motsvarar de nya strukturerna för social- och hälsovården och nuvarande lagtekniska krav.

De föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023. Genom propositionen föreskrivs inga nya uppgifter för universitetssjukhusen och det föreslås inga ändringar i finansieringen av universitetssjukhusen. Finansministeriet bereder samtidigt en proposition om ändring av lagen om finansiering av välfärdsområden så kallade universitetssjukhustillägg. Vi ber er vänligen lämna utlåtandena om finansieringen direkt till finansministeriets begäran om utlåtande.
Bakgrund
Riksdagen har förutsatt att utbildnings-, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom social- och hälsovården och den speciallagstiftning som gäller finansieringen av den överlämnas till riksdagen för behandling så att den träder i kraft senast innan social- och hälsovårdsreformen genomförs. I riksdagens uttalande (RSv 111/2021 rd) konstaterades också att regeringen ska trygga universitetssjukhusens möjligheter att fortfarande bedriva vetenskaplig forskning och att producera grund- och specialiseringsutbildning inom branschen.
Målsättningar
Syftet med propositionen är således att tydligare än för närvarande föreskriva om universitetssjukhusens nuvarande uppgifter och om samarbetet med universiteten genom att stärka universitetssjukhusens verksamhetsförutsättningar i det servicesystem som förnyas och genom att trygga utbildnings-, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom social- och hälsovården vid universitetssjukhusen.
 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 3 oktober 2022 kl. 16.00.
Utlåtandena är offentliga och publiceras i utlåtandetjänsten och på projektets webbplats (https://stm.fi/hanke?tunnus=STM003:00/2022). När det görs ett sammandrag av remissvaren beaktas endast de svar som har kommit in inom utsatt tid.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi hoppas att ni i ert utlåtande framför era synpunkter på innehållet i, genomförandet av och konsekvenserna av de föreslagna bestämmelserna. Motiveringen till propositionen samt konsekvensbedömningen kommer att kompletteras och preciseras utifrån remissvaren.

Vi ber er i första hand svara genom tjänsten utlåtande.fi. Ni kan lämna utlåtandet på finska eller svenska. 
Ett skriftligt utlåtande kan också sändas elektroniskt till adressen kirjaamo.stm@gov.fi . Ange ärendenummer VN/485/2022 i meddelandet.
Utlåtandet kan också skickas per post till adressen:
Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET
Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post, om ni skickar det via den digitala utlåtandetjänsten.
Beredare
Ytterligare upplysningar om begäran om utlåtande:
Medicinalråd Sirkku Pikkujämsä, social- och hälsovårdsministeriet, t. 0295 163 014,
fornamn.efternamn@gov.fi 
Regeringssekreterare Henna Vidén, social- och hälsovårdsministeriet, t. 0295 163 431,
fornamn.efternamn@gov.fi 
 
Sändlista:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Centria-ammattikorkeakoulu Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjala    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savo    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uusimaa    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
JHL    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyty    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuu    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kanta-Häme    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
LAB-ammattikorkeakoulu Oy    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu Oy    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lappi    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Länsi-Uusimaa    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Häme    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakunta    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonia-ammattikorkeakoulu oy    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Soste    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Apteekkariliitto    
Suomen Farmasialiitto    
Suomen Fysioterapeutit ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen hammaslääkäriseura Apollonia    
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen lukiolaisten liitto SLL    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen opiskelija-allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Potilasliitto    
Suomen Proviisoriyhdistys    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen Puheterapeuttiliitto ry    
Suomen sairaanhoitajaliitto    
Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry    
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry    
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska Handelshögskolan    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taideyliopisto    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Talentia    
Tammelan kunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun ammattikorkeakoulu Oy    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan ammattikorkeakoulu Oy - Vasa yrkeshögskola Ab    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vaasan yliopisto    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vantaa ja Kerava    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Åbo Akademi    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki