Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteiksi

Luonnos lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-1518-2020

Svarstiden gick ut: 12.6.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat päätetty uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia.  Tutkinnon perusteet ovat uudistettu kokonaisuudessaan. 

Syksyllä 2019 alkaneessa perustetyössä on suoritettu alan sidosryhmille, -toimijoille ja tutkinnon suorittajille sekä työelämäarvioijille suunnattu kyselytutkimus. Uudistamistyö käynnistyi marraskuussa 2019 koulutuksen järjestäjille ja työelämän asiantuntijoille järjestetyllä kyselyllä perusteiden uudistamistarpeista. Työskentelynsä aikana on kuultu alan asiantuntijoita. Työn aikana pyydettiin kahdella kyselyllä kommentteja tutkinnon muodostumisesta ja tutkinnon osien sisällöistä. 

 
Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7154360/reformi/tiedot - Lentokoneasennuksen perustutkinto, perusteen luonnos

Liitteet:

Lentokoneasennuksen perustutkinto.pdf - Lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet, luonnos

Tidtabell
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 12.6.2020
 
 
Svarsanvisningar för mottagare
 
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
 
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat).
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.
 
Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.
Valmistelijat
 
Lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet on laadittu avoimessa prosessissa yhteistyössä ilmailualan asiantuntijoiden kanssa. Perustetyötä johtaa yli-insinööri Timo Repo Opetushallituksesta ja perusteyön koordinoijana toimii Sakky.
Lisätietoja antavat Timo Repo timo.repo@oph.fi ja Olli Kankimäki olli.kankimaki@sakky.fi
Sändlista:
Aeropole oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Arctic AirService Ky    
Atol Avion Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finnair    
Finnair    
Future Sky    
Future Sky    
Future Sky    
GA Telesis Engine Services Oy    
GA Telesis Engine Services Oy    
GA Telesis Engine Services Oy    
Heliflite Oy    
Helikopterikeskus Oy    
Helitech Oy    
Hendel Aviation Oy    
Ilmasotakoulu    
Ilmavoimien Esikunta    
Insta ILS Oy    
Jetflite Oy    
Joen Service Oy    
Joen Service Oy    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Konekorhonen    
Konekorhonen oy    
Ksao    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Patria Aviation Oy    
Patria Group    
Polar Avion Oy    
Polar Avion Oy    
Rajavartiolaitos    
Redu    
Rotorway Oy    
Sakky    
Sasky    
Scanwings Oy    
Scanwings Oy    
Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen ilmailuliitto    
Suomen Ilmailuopisto Oy    
Suomen Ilmailuopisto Oy    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät    
Teollisuusliitto ry    
Tredu    
Ursuit Oy    
Utin jääkärirykmentti    
Utin Lento Oy    
Varia    
WinNova