Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Transport- och kommunikationsverkets utkast till föreskrift 64 C/2020 M om auktion av frekvensområdet 25,1–27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd

Transport- och kommunikationsverkets utkast till föreskrift 64 C/2020 M om auktion av frekvensområdet 25,1–27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd

Diarienummer för begäran om utlåtande: Traficom/717/10.00.00/2019

Svarstiden gick ut: 6.3.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket ber om utlåtande om föreskriftsutkastet (64 C/2020 M) och motiveringspromemorian (MPS 64 C) som gäller auktion av frekvensområdet
25,1-27,5 GHz samt om utkastet till tekniska tillståndsvillkor för de radiotillstånd som beviljas för frekvenserna i fråga.
Bakgrund
Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation omfattar bestämmelser om beviljande av koncession genom auktion. Enligt lagens 11 § 2 mom. ordnas auktionen av Transport- och kommunikationsverket och enligt 12 § får Transport- och kommunikationsverket meddela närmare föreskrifter om auktionsförfarandet. Kommunikationsministeriet har meddelat att koncessionerna för kommersiell användning på 26 GHz auktioneras ut.
 
Föreskriftsutkastet baserar sig på Transport- och kommunikationsverkets föreskrift 64 B/2018 M som hänför sig till frekvensauktionen från år 2018. För den nya auktionen meddelas en ny uppdaterad föreskrift 64 C/2020 M.
 
Transport- och Kommunikationsverkets föreskriftsutkast är på remiss samtidigt som kommunikationsministeriets begäran om yttrande som gäller statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser, ändringen av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1246/2014) samt utkastet till meddelandet om ledigförklaring av koncessioner. I utkastet till auktionsförordningen föreskrivs bland annat om antalet frekvenser som beviljas på 26 GHz. Om förslaget till statsrådets förordning på basis av remissen ändras så att det inverkar på föreskriftens innehåll, ändrar Transport- och Kommunikationsverket föreskriftens innehåll så att det motsvarar ändringarna i förordningen.
Länkar:

https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/taajuusalueen-26-ghz-huutokauppa - Huutokauppaan liittyviä muita asiakirjoja on saatavilla Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla

https://www.traficom.fi/sv/kommunikation/kommunikationsnat/auktion-pa-frekvensomradet-26-ghz - Andra dokument om auktionen finns på Transport- och kommunikationsverket webbsidor

http:// https:/valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM045:00/2019 - Valtioneuvoston hankeikkuna huutokaupasta löytyy osoitteesta

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=LVM045:00/2019 - Statsrådets projektfönster om auktionen

Bilagor:

Huutokauppamääräys_ M_64C_luonnos.pdf - luonnos määräykseksi M 64C/2020 taajuusalueen 26 GHz huutokaupasta

SV_Föreskrift_on_auktion_av_nätconsessioner_på_frekvensområdet_26_GHz.pdf - utkast till föreskrift 64 C/2020 M om auktion av frekvensområdet 26 GHz

MPS_26_GHz_huutokauppamääräyksen_64C_perustelut_ja_soveltaminen.pdf - luonnos määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistiosta MPS 64C

SV_Motivering_och_tillämpning_av_föreskrift_64C.pdf - utkast till motiveringmemorian MPS 64C

26 GHz tekniset lupaehdot.pdf - radioluvan tekniset lupaehdot

SV_26_GHz_tekniska_tillståndsvillkor.pdf - tekniska tillståndsvillkor för 26 GHz

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast torsdagen den 6 mars 2020 via utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.
 
Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version per e-post till adressen registrator@traficom.fi och som kopia till Jan Engelberg. Anteckna diarienumret Traficom/717/10.00.00/2019 i utlåtandena.
Beredare
Ytterligare information ger special accunning Jan Engelberg, tfn 0295 390 438.
 
Transport- och kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@traficom.fi.
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy    
ABB Oy    
ABB Oy    
Accelerando Oy    
Advian Oy    
Agora Networks (ShipMyPacket Oy)    
Ai4Value    
Airbus    
ANS Finland Oy    
Arto Kosonen Consulting    
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy    
Atostek Oy    
BAUER MEDIA OY    
BAUER MEDIA OY    
Bidbox    
Bittium Wireless Oy    
Blue Lake Communications Oy    
Brighthouse Intelligence Oy    
Business Finland    
Business Oulu    
Business Tampere    
Capelon Oy    
Centria-ammattikorkeakoulu Oy    
Centria-ammattikorkeakoulu Oy    
CGI Suomi Oy    
Cinia Oy    
Cisco Systems Finland Oy    
City Networks Finland Oy    
ControlThings Oy Ab    
CWC Oulun yliopisto    
CWC Oulun Yliopisto    
Cyberwatch Oy    
Deal Comp Oy    
Deal Comp Oy    
Despro Engineering    
Despro Engineering    
Digita    
Digita    
Digita    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
DIMECC OY    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Eltel Networks Oy    
Empower Oyj    
Ericsson Oy L M AB    
Ericsson Oy L M AB    
ERÄ    
Espoon kaupunki    
Etteplan Oyj    
Euroopan komissio    
Everdrone AB    
Fairspectrum Oy    
Festnest Oy    
Fiberit Oy    
FiCom ry    
Finavia    
Finavia Oy    
Fingrid Oyj    
Finnet-liitto    
Finnet-liitto    
Finnlines Oyj    
Finnpilot Pilotage Oy    
Forum Virium    
Goodform Oy    
Granlund Oy    
HaminaKotkan Satama Oy    
HaminaKotkan Satama Oy    
Haminan Energia Oy    
Hartela Pohjois-Suomi Oy    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä HSY    
Herman Andersson Oy    
HNY Group Oy    
HUS    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Iceye Oy    
Idesco Oy    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Inkoon kunta    
Insalko    
Insplan Oy    
Intelligent Traffic Management Finland Oy    
IoT Paja -säätiö sr    
Jalecon Oy    
JJM Consulting    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän Energia Oy    
Jyväskylän kaupunki (Business Jyväskylä)    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy    
Kajaanin Puhelinosuuskunta    
Karila A. & E. Oy    
Karjaan Puhelin Oy    
KaseNet Oy    
Kimito Telefonaktiebolag    
KOIRAMME    
KOIRAMME    
Kongsberg Maritime Finland Oy    
KRP    
Kuopion Energia    
Kuopion Energia    
Kuopion kaupunki    
L7 Drive Oy    
Labrox Oy    
Laitilan Puhelin Osuuskunta    
LAN-tele Oy    
Laukamo Group Oy    
Limowa    
LVM    
LVM    
LVM    
Länsilinkki (Westlink)    
Malux Finland Oy    
Mediamobile Nordic Oy (V-traffic)    
Medikro Oy    
Meritaito Oy    
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (Merikotka, DigiPort)    
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (Merikotka, DigiPort)    
Metsähovin radiotutkimusasema    
METSÄSTÄJÄ    
METSÄSTÄJÄ    
Mikkelin Puhelin Oy    
Mipro Oy    
MTV    
MTV Media    
Musakonttori Oy    
Mäntsälän Sähkö Oy    
Netnordic Finland Oy    
Netplaza Oy    
Nokia Innovations Oy (drone)    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Omnitele    
Orbis Oy    
Oulun ammattikorkeakoulu (Artic drone labs)    
Oulun Satama Oy    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Outokumpu Stainless Oy    
Oy KD-Soft Ab    
Oy L M Ericsson Ab    
Oy L M Ericsson Ab    
Oy LM Ericsson Ab    
Padasjoen kunta    
Paja.io Finland Oy    
Patria Aviation Oy    
PlanmecaOy    
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy    
Poliisi    
Poliisi    
Porin Satama Oy    
Promarine Oy    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat    
Pyhtään kunta    
RadioMedia    
RadioMedia ry    
RadioMedia Ry    
Rajavartiolaitos    
Rauman Satama Oy    
Reaktor Space Lab    
Reaktor Space Lab    
Redstone Aero Oy    
Rejlers Finland Oy    
Roadscanners    
Robert Bosch Oy    
Rocla Solutions Oy    
Rohde & Schwarz Finland    
Rohde&Schwarz Finland Oy    
RPAS Finland Oy    
RYT ry    
Saarijärven kaupunki    
Salo IoT Park Oy    
Sam Agency Oy    
Satel    
Satel    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Savonlinnan Puhelin Oy    
Seulo Palvelut Oy (kauppahalli.24)    
Signal Solutions Nordic Oy    
Sisäasiainministeriö    
Sisäministeriö    
Sitowise Oy    
SoteDigi    
Spinverse Oy    
SPR-Suomen piiri    
SSYP Kehitys Oy    
Suojelupoliisi    
Suojelupoliisi    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen kasvukäytävä    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto r.y. (Shipbrokers)    
Suomen meripelastusseura    
Suomen Navigaatioliitto    
Suomen Punainen Risti    
Suomen purjehdus ja veneily    
Suomen Radioamatööriliitto ry    
Suomen Radioamatööriliitto ry    
Suomen Radioamatööriliitto ry    
Suomen Radioamatööriliitto ry    
Suomen Radioamatööriliitto SRAL ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Varustamot ry (shipowners)    
Suupohjan Seutuverkko Oy    
Tammisaaren Energia Oy    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Tampereen yliopisto    
Tekes    
Tekes    
Tekniikka & Talous    
Teknologiakeskus TechVilla Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutukimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutukimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutukimuskeskus VTT Oy    
Tekstiviestit Oy    
Tele-entre Oy    
Telemast Nordic    
Telemast Nordic Oy    
Telemast Nordic Oy    
Telemast Nordic Oy    
Teleste Oyj    
Telia Finland Oyj    
TeliaSonera Finland    
TeliaSonera Finland    
TeliaSonera Finland    
TeliaSonera Finland    
Test World Oy    
Tieto Finland Oy    
Tietorahti Oy    
TNNet Oy    
Tracker    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficon Oy    
TTY    
Turun amk    
Turun AMK    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki    
Turun Satama Oy    
Ukkoverkot    
Ultracom Oy    
Ultracom Oy    
Vaisala Oyj    
Vaisala Oyj    
Vantaan Energia    
Webhotelli Netsor    
Vediafi Oy    
Venumia Oy    
Vertical Hobby    
Wireless LAN Systems    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Yhteinen toimialaliitto    
Yksityishenkilö    
Yleisradio Oy    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Ålands Telekommunikation ab    
Ålands Telekommunikation Ab (Ålcom)