Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18408/2020

Svarstiden gick ut: 13.9.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Lakiin 971/2017 esitetään lisättäväksi kaasukäyttöisen raskaan kuorma-auton hankintatukea koskevat säännökset. Tukea myönnettäisiin uuden kaasukäyttöisen kuorma-auton ostoa tai leasingia varten. Tuki voidaan myöntää yksityiselle henkilölle tai yritykselle. Tuen suuruus porrastetaan hankintahinnan mukaan. Tukea myönnettäisiin lain astuttua voimaan vuoden 2021 loppuun saakka tai niin kauan kuin määrärahoja on käytettävissä. Tuen myöntämisestä ja valvonnasta vastaisi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Lisäksi tehdään teknisiä muutoksia, kuten kumotaan romutuspalkkiota koskevat pykälät ja muutetaan lain nimi.
Bakgrund
Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti on laadittu kansallinen biokaasuohjelma, jolla otetaan käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali sekä kehitetään Suomen elinvoimaisuutta ja edistetään ilmastotavoitteisiin pääsyä. Biokaasuohjelmassa tunnistetaan kaasun merkitys erityisesti raskaan kaluston päästövähennysten aikaansaamisessa. Biokaasuohjelman toteuttamiseksi kohdistetaan 1 milj. euroa rahoitusta kaasukäyttöisen raskaan kaluston hankintatukea varten. Hallituksen esityksen myötä säädetään tuen saamisen edellytykset.
Målsättningar
Edistää liikenteen käyttövoimien asteittaista vähäpäästöistymistä sekä kansallisen biokaasuohjelman tavoitteiden toteutumista.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 13.9.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 13.9.2020.
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, p. 0295 342089, eleonoora.eilitta@lvm.fi
Ylitarkastaja Pinja Oksanen, p. 0295 342182, pinja.oksanen@lvm.fi
Sändlista:
Autoalan tiedostuskeskus    
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Gasum Oy    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus Luke    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Oikeusministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö