Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/2357/03/2018

Svarstiden gick ut: 15.7.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Bakgrund
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa ministeriössä valmistellusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Målsättningar
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi sopimuksen. Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotus laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään lähettämään 15.7.2019 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat.

Lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla osoitteessa lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero LVM/2357/03/2018.

Toissijaisesti lausunto voidaan toimittaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja kopio Sofia Johanssonille (sofia.johansson@lvm.fi). Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero LVM/2357/03/2018.

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Sofia Johansson, sofia.johansson@lvm.fi
Sändlista:
Aino Friman    
Air Navigation Services Finland Oy    
Anna Sotaniemi    
Ann-Mari Kemell    
Ari Tulensalo    
Board of Airline Representatives in Finland    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Hanna Marttinen-Deakins    
Hannele Taavila    
Johan Skjäl    
Johanna Ala-Nikkola    
Johanna Lahti    
Johanna Puiro    
Joni Sundelin    
Juha Vuolle    
Kati Ihamäki    
Katri Kummoinen    
Keskuskauppakamari    
Kuluttajaliitto ry    
Laura Kuistio    
Leila Iikkanen    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Matkailu TEM    
Matti Tupamäki    
Maunu Visuri    
Mika Varvikko    
Nordic Regional Airlines Oy    
Oikeusministeriö    
Outi Ampuja    
Pasi Nikama    
Pekka Henttu    
Pekka Mäkinen    
Petri Vuori    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Sami Lahdensuo    
Sisäministeriö    
Susanna Metsälampi    
Timo Koskinen    
Timo Niemi    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Ville Suominen    
Väylävirasto    
Asiasanat

lentoliikennesopimus