Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifter för användningen av de riksomfattande informationssystemtjänsterna

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11325/2022

Svarstiden gick ut: 28.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. 
Tausta
Asetusta on tarve muuttaa, koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) perusteella hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien. Uudenmaan maakunnan alueella järjestämisvastuullisia ovat hyvinvointialueiden lisäksi Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetussa laissa (615/2021) säädetään. Kyse on ensisijaisesti teknisestä muutoksesta yllä mainitun muutoksen johdosta. Lisäksi 2 §:n 6 momenttia on tarpeen muuttaa vuoden 2021 ylijäämän käsittelyn johdosta.
Tavoitteet
Tavoitteena on muuttaa asetus vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun muutosta. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 28.9.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo@stm.fi). Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/11325/2022

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/11325/2022

Hankenumero STM041:00/2022

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, anna.karkkainen@gov.fi
Neuvotteleva virkamies Outi Äyräs-Blumberg, outi.ayras-blumberg@gov.fi  
Jakelu:
Apteekkariliitto    
Helsinki    
HUS    
Itä-Uusimaan hyvinvointialue    
Kela    
Keski-Uusimaan hyvinvointialue    
Kuntaliitto    
LPY    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maira Kettunen, HALI    
THL    
Ulla-Maija Rajakangas, HALI    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue