Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Transport- och kommunikationsverkets anvisning 214/2023 O om anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster

Transport- och kommunikationsverkets anvisning 214/2023 O om anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster

Diarienummer för begäran om utlåtande: Traficom/18412/09.02.00/2022

Svarstiden gick ut: 19.4.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär ett utlåtande om anvisning 214/2022 O Dnr Traficom/18412/09.02.00/2022 Anvisning om anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster.

 
Bakgrund
Anvisningen gäller leverantörer av identifieringsverktyg för stark autentisering och tjänster för identifieringsförmedling, betrodda elektroniska tjänster, organ för bedömning av överensstämmelse, som utifrån FINAS ackreditering ansöker om godkännande hos Transport- och kommunikationsverket för bedömning av betrodda tjänster.
Målsättningar
Syftet med anvisningen är att för aktörerna klarlägga vilka uppgifter de anmälningar som enligt bestämmelserna ska lämnas till tillsynsmyndigheten ska innehålla. I anvisningen beskrivs också anmälningsprocesserna.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen sänd utlåtandet till Transport- och kommunikationsverket senast 19.4.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Transport- och kommunikationsverket ger möjlighet att avge utlåtande på finska eller svenska. Om ni vill, kan utlåtandet avges även på engelska.
 
Utlåtandena ska ges i utlåtande.fi -webservice eller skickas till Transport- och kommunikationsverkets registratorskontor på registrator@traficom.fi. Ert utlåtande ska ha en hänvisning till ärendets diarienummer Traficom/18412/09.02.00/2022.
 
För att kunna avge utlåtandet ska den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om att använda tjänsten finns på utlåtande.fi Anvisningar -> Bruksanvisningar. Om du behöver användarstöd kan du kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.

 
Beredare
Ytterligare information:

Laura North (jurist), telefon 0295 390123
Hilda Ihalainen (jurist), telefon 0295 390679.
E-postadressen är eidas@traficom.fi