Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinnon laboratoriotyön osaamisalan tutkintonimikkeestä

Lausuntopyyntö laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinnon laboratoriotyön osaamisalan tutkintonimikkeestä

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-4187-2020

Svarstiden gick ut: 10.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinnon perusteiden laboratoriotyön osaamisalan uudesta tutkintonimikkeestä.
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.
 
Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinnon perusteet uudistettiin vasta vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia. Tutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.1.2019. Tutkintonimikettä ei ole pakko olla, eikä sitä ole tuolloin voimaan tulleessa tutkinnon perusteessa laboratoriotyön osaamisalalla. Tutkintonimikettä tälle osaamisalalle on toivottu, mutta sellaista ei olla kyetty tähän mennessä työelämätahojen kanssa tehdyssä yhteisessä työskentelyssä ja lausuntokierroksilla saadun palauteen perusteella löytämään.  
 
Laboratoriotyön osaamisalan tutkintonimikettä ideoitiin syyskaudella 2020 tehdyssä selvitystyössä, johon kuului mm. 23.9.-6.10.2020 avoinna ollut verkkokysely ja sen pohjalta 7.10.2020 verkkototeutuksen järjestetty avoin työpaja sekä alan toimijoiden haastatteluja. Selvitystyön pohjalta muotoiltiin seuraavat kaksi ratkaisuehdotusta.
 
  1. Laboratoriotyön osaamisalalle ei lisätä tutkintonimikettä. Nimikettä ei ole nyt voimassa olevassa perusteessa, jolloin tilanne jatkuisi entisellään. Mikäli selkeää ja ymmärrettävää nimikettä ei löydy, on tilanne, jossa ei nimikettä ole parempi kuin tilanne, jossa nimike on keinotekoinen tai harhaanjohtava.
  2. Laboratoriotyön osaamisalalle ehdotetaan tutkintonimikkeeksi erikoislaborantti (ruots. speciallaborant, engl. specialist laboratory technician).
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 10.11.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Pyydämme lausuntoa Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinnon laboratoriotyön osaamisalan tutkintonimikkeeseen liittyvistä kahdesta ratkaisuehdotuksesta. Tutkintonimikeasia ratkaistaan saatujen lausuntojen pohjalta.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa opetusneuvos Marjatta Säisä (marjatta.saisa@oph.fi). 
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Ammattiliitto Pro    
Arja Sarpola/Labtium    
Eija Mustonen/edu.hel.fi    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Hanna Salminen/Winnova    
Hanna-Kaisa Luomanpää/Upm    
Jari Karhu/Mittauskeskus    
JHL    
JHL    
Juha Lemmetyinen/Riveria    
Julia Sutinen/Finvector    
Kajaanin kaupunki    
Kemianteollisuus ry    
Kemianteollisuus ry    
Mia Pirttimaa/Kpedu    
Neste Oyj    
Pardia    
Pekka Koskinen/Wärtsilä    
Pirkko Takkinen/Pro    
Prosessiteollisuuden työelämätoimikunta    
Päivi Soipio/Luksia    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Riikka Lindström/Storaenso    
Sari Saxholm/VTT    
Sari-Sisko Kantola/Omnia    
Sivista    
Stella Aunela/Bayer    
Stella Aunela/Pro    
STTK    
Suomen Laboratorioala liitto ry    
Taitotalo    
Teknologiateollisuus ry    
Turun kaupunki    
Ulle Kir    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

tutkintonimike

Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto