Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtakunnalliset strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle vuosille 2023 – 2026

Valtakunnalliset strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle vuosille 2023 – 2026

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13507/2022

Svarstiden gick ut: 17.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Laissa pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) säädetään valtakunnallisista tavoitteista pelastustoimen järjestämiselle. Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia ja muita uhkia vastaavan laadukkaan ja kustannusvaikuttavan pelastustoimen järjestämiselle
siten, että käytettävissä on voimavarat, joilla pystytään huolehtimaan pelastuslain mukaisten palvelujen järjestämisestä.
Bakgrund
Strategisissa tavoitteissa esitetään hyvinvointialueiden pelastustoimen tavoitteita ja valtakunnallisesti merkittäviä palvelujen uudistus- ja kehittämistavoitteita sekä linjataan lainsäädännön ja suorituskyvyn kehittämisen suuntaviivoja. Tavoitteet ohjaavat pelastustoimen valtakunnallista sekä hyvinvointialueen pelastustoimen kehittämistä ja palvelutasopäätöksen valmistelua.
Liitteet:
Svarsanvisningar för mottagare
Sisäministeriö toimittaa lausuttavaksi liitteen mukaisesti asiakirjat. Lausunto pyydetään laatimaan 17.6.2022 mennessä lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.sm@govsec.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/13507/2022.

Lisätietoja asiasta antaa pelastusneuvos Janne Koivukoski (janne.koivukoski@govsec.fi, p. 295 488 420).
Valmistelijat
pelastusneuvos Janne Koivukoski
neuvotteleva virkamies Tiina Snellman
Sändlista:
Ammattiliitto Jyty ry    
CMC    
Etelä-Karjala/Lappeenranta    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaa/Seinäjoki    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savo/Mikkeli    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupungin pelastuslaitos    
Helsingin kaupunki    
HUS    
Hätäkeskuslaitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Jokilaaksot/Ylivieska    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kainuu/Kajaani    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun pelastuslaitos    
Kanta-Häme/Hämeenlinna    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaa/ Kokkola    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomi/Jyväskylä    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keski-Uusimaa/Vantaa    
KT Kuntatyönantajat    
Kymenlaakso/Kotka    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin pelastuslaitos    
Lappi/Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Länsi-Uusimaa/Espoo    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu-Koillismaa/Oulu    
Pelastusopisto    
Pirkanmaa/Tampere    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaa/ Vaasa    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjala/Joensuu    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savo/Kuopio    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Häme/Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunta/Pori    
Sisäministeriö    
SM Hallinto- ja kehittämisosasto    
SM Kansainvälisten asioiden yksikkö    
SM Kansallisen turvallisuuden yksikkö    
SM Maahanmuutto-osasto    
SM Pelastusosasto    
SM Poliisiosasto    
SM Sisäisen tarkastuksen yksikkö    
SM Viestintäyksikkö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Palopäällystöliitto ry    
Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Kerava hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomi/Turku    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

Pelastustoimi

hyvinvointialueet

pelastustoimen strategiset tavoitteet

pelastustoimen järjestämislaki