Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2017-2019

Luonnos valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2017-2019

Diarienummer för begäran om utlåtande: OKM/1/600/2017

Svarstiden gick ut: 21.7.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisopoliittiset tavoitteensa hallituskauden ajaksi. Ohjelmat hyväksytään valtioneuvoston periaatepäätöksinä. Ohjelman oikeusperusta on voimassa olevassa nuorisolaissa 1285/2016. Lakiin sisältyvän siirtymäsäännöksen vuoksi nyt käsillä oleva ohjelma laaditaan vuosiksi 2017–2019. Lain 5 §:n säädöstä ohjelmasta täydentää valtioneuvoston 13.4.2017 voimaan tullut asetus nuorisotyöstä ja politiikasta (211/2017).

Asetuksen mukaisesti nuorisotyön- ja politiikan ohjelma sovittaa yhteen nuorten kasvu- ja elinolojen kannalta keskeisten ministeriöiden määrittelemät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla ne toimialallaan edistävät nuorisolain 2 §:n mukaisten tavoitteiden toteuttamista ohjelmakaudella. Lisäksi ohjelma sisältää nuorisotyön ja -toiminnan tukemisen linjaukset, mukaan lukien painopisteet nuorisolain 19 §:n mukaisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksymiselle. Ohjelma myös asettaa kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle.

 
Linkit

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Nuorisolaki - 1.1.2017 voimaan tullut nuorisolaki 1285/2016

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170211 - 13.4.2017 voimaan tullut asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta

Liitteet:

VANUPO LUONNOS 20170529.pdf - Luonnos valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2017-2019

Tidtabell
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne viimeistään 21.7.2017.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnonantajia pyydetään lausumaan ohjelman kolmesta osiosta, kustakin erikseen.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja valmisteltavasta ohjelmasta antavat:
Mikko Cortés Téllez, mikko.cortes-tellez@minedu.fi, puh. 02953 30080
Georg Henrik Wrede, georghenrik.wrede@minedu.fi, puh. 02953 30345
Sirpa Kalkkinen, sirpa.kalkkinen@minedu.fi, puh. 02953 30275

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voitte pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
 
Sändlista:
Aseistakieltäytyjäliitto ry    
Aseman Lapset ry    
Avartti-säätiö    
BirdLife Suomi ry.    
Curly ry    
Dodo ry    
DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.    
Eettisen kaupan puolesta ry    
Eläinsuojeluliitto Animalia ry    
Epilepsialiitto ry    
Erilaisten oppijoiden liitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjaamo    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta    
Eurooppanuoret ry.    
EYP-Finland ry    
Fida International    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf.    
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf    
FLYKTINGVÄNNERNA r.f.    
Förbundet Kyrkans Ungdom r.f.    
Föreningen Luckan r.f.    
Föreningen Missionskyrkans Ungdom rf    
Helkanuorten liitto ry    
Herättäjä-Yhdistys ry    
Insinööriopiskelijaliitto IOL ry    
Insinööriopiskelijaliitto IOL ry    
Iso Kirja ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto - kirjaamo    
Jippiimissio ry    
Juurielo ry.    
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry    
Kansallinen Lastenliitto ry    
Kansantanssinuorten Liitto    
Karjalainen Nuorisoliitto ry    
Kehittämiskeskus Opinkirjo    
Keliakialiitto ry    
Keskustan Opiskelijaliitto ry    
Kirkon Ulkomaanavun säätiö    
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry    
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry    
Kommunistinen Nuorisoliitto ry    
Koordinaatti    
Koulutus elämään säätiö    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen Liitto ry / nuorisotyö    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin aluehallintovirasto - kirjaamo    
Lapin aluehallintovirasto - Opetus- ja kulttuuritoimi    
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö    
Leikkiteatteri-yhdistys ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö - Kirjaamo    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto - kirjaamo    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto - Lounais-Suomen aluehallintovirasto, opetus- ja kulttuuritoimi - Häggman Erik    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto - kirjaamo    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maailmanvaihto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mediakasvatusseura    
Mediakasvatusseura ry / Sällskapet för mediefostran rf.    
Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund r.f. (MKU)    
Non Fighting Generation ry    
Nuoperi    
Nuoperi-keskus    
Nuoren Voiman Liitto ry    
Nuori Kirkko ry    
Nuori Kulttuuri    
Nuorisoasuntoliitto ry    
Nuorisotutkimusseura ry    
Nuorten Akatemia ry    
Nuorten Kotkien Keskusliitto    
Nuorten Kuoroliitto r.y.    
Nuorten Muslimien Foorumi ry    
Näkövammaisten Keskusliitto Ry    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeusministeriö - Kirjaamo    
Opetushallitus OPH - kirjaamo    
Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry    
Outward Bound Finland    
Pelastakaa Lapset ry    
Perussuomalaiset Nuoret ry    
Pieni- ja Isokenkäiset ry    
Piraattinuoret ry    
Piraattinuoret ry    
Plan Suomi Säätiö    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto - kirjaamo    
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry    
Poliisihallitus - kirjaamo    
Preventiimi/Humak    
Prometheus-leirin tuki ry    
Puolustusministeriö - Kirjaamo    
Sámediggi / Saamelaiskäräjät    
Sateenvarjo ry    
Seta    
Seta ry    
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry    
Sinfoniaorkesteri vivon tuki ry    
Sininuorisoliitto ry/ Sinuli ry    
Sisäministeriö - Kirjaamo    
SOLI,Soitinmusiikkiliitto ry    
Sorin Sirkus    
Sosiaali- ja terveysministeriö - Kirjaamo    
Sosialidemokraattiset Nuoret ry    
Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry    
Suoma Sámi Nuorat ry    
Suomen aistivammaiskoulujen oppilasliitto ry (SAKOL)    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen CISV-liitto - CISV Förbundet i Finland ry    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto - SDPL ry.    
Suomen DX-Liitto Ry    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Nuorisojaosto    
Suomen elektronisen urheilun liitto - SEUL ry    
Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija-ja Koululaislähetys    
Suomen Ev-lut. kansanlähetys    
Suomen Hostellijärjestö ry    
Suomen Kameraseurojen Liitto ry    
SUOMEN KARTING LIITTO RY    
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry.    
Suomen Keskustanuoret ry    
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto    
Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret ry    
Suomen Kuntaliitto ry - kirjaamo    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen lasten ja nuorten säätiö    
Suomen Lautapeliseura ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto - pääsihteeri    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry    
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry    
Suomen Medisiinariliitto ry - Finlands Medicinarförbund ry    
Suomen Motoristit ry    
Suomen NNKY-liitto    
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry    
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry    
Suomen Nuorisopurjehtijat ry    
Suomen Nuorisoseurat ry.    
Suomen Nuorisosirkusliitto ry    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry.    
Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry    
Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry    
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry    
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi -OSKU ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi -OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Parkour ry    
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry    
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Purjelaivasäätiö    
Suomen Radioamatööriliitto ry.    
Suomen Romaniyhdistys ry    
Suomen Rullalautaliitto ry    
Suomen saamelaisnuoret ry    
Suomen Sadankomitea ry    
Suomen Sadankomitea ry    
Suomen Sadankomitea ry    
Suomen Setlementtiliitto r.y.    
Suomen Setlementtiliitto ry    
Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita Bandet i Finland ry    
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry.    
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE - kirjaamo    
Suomi-Seura ry    
Suomi-Seura ry    
Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f.    
Svenska Baptisternas i Finland ungdomsförbund r.f.    
Svenska Lutherska Evangeli föreningen i Finland r.f.    
Svenska Studerandes Intresseförening r.f.    
Sylva ry    
Taksvärkki ry Dagsverke rf    
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL    
Työ- ja elinkeinoministeriö - Kirjaamo    
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry    
Ulkoasiainministeriö - Kirjaamo    
Unginfo - Luckan    
Ungmartha    
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry    
Valtioneuvoston kanslia - Kirjaamo    
Valtiovarainministeriö - Kirjaamo    
Vammaisfoorumi ry    
Varusmiesliitto - Beväringsförbund ry    
Varusmiesliitto ry    
Vasemmistonuoret ry    
Vasemmisto-opiskelijat    
Verke - Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus    
Vesaisten Keskusliitto ry    
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry    
YK-nuoret    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö - Kirjaamo    
Asiasanat

nuorisolaki

nuori

nuorisotyö

nuorisopolitiikan ohjelma

nuorisopolitiikka

VANUPO

nuorisotyön ohjelma