Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/32784/2021

Svarstiden gick ut: 17.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilan väliaikaisesta muuttamisesta.

Tausta
Toiminnanharjoittajat ovat toivoneet mahdollisuutta käyttää EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämisedellytystä myös tilanteessa, jossa rajoitustoimenpiteitä ei muutoin olisi käytössä. Tällä voitaisiin ennakollisesti ehkäistä covid-19-epidemian pahenemista eri alueilla, jolloin tiukempiin rajoitustoimiin ei välttämättä olisi tarvetta.
 
Tavoitteet
Tartuntatautilain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Esityksen tavoitteena on suojata perustuslaillista oikeutta elämään ja terveyteen sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ehkäisemällä tartuntoja ja vähentämällä niiden leviämistä sekä edistämällä näin väestön terveyttä. Samoin tavoitteena on turvata jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. 

Laissa säädettävän EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön tavoitteena on vähentää tartuntojen leviämistä sekä hallita sairaalakuormitusta mahdollistamalla rajoitustoimenpiteiden kohdistumisen keskeisesti rokottamattomaan väestöön.

Esityksen tavoitteena on käynnissä olevan pandemian aikana estää koronatartuntojen leviämistä ihmisten kokoontumisissa ja siten mahdollistaa yhteiskunnan mahdollisimman normaali terveysturvallinen toiminta.

Tavoitteena on mahdollistaa erilaisten tilaisuuksien järjestäminen terveysturvallisesti. Tavoitteena on mahdollistaa erilaisten palvelujen terveysturvallinen käyttö ja terveysturvallinen osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin ja toimintoihin, joissa ihmiset kohtaavat toisiaan.

Tavoitteena on, että erityisesti henkilöt, joiden riski sairastua vakavasti covid-19-taudin seurauksena on pienentynyt joko rokotussuojan tai sairastetun taudin ansiosta, voivat osallistua mahdollisimman vapaasti yhteiskunnan eri toimintoihin. Siten osaltaan edistetään myös elinkeinovapautta sekä sivistyksellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään maanantaina 17.1.2022 Lausuntopalvelu.fi -sivustolla.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee mainita diaarinumero (VN/32784/2021). Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla.
Valmistelijat
Lisätietoja:

Mirka-Tuulia Kuoksa, lakimies/ hallitussihteeri (21.12.-22.12.2021 sekä 10.1.-17.1.2022)
Kirsi Ruuhonen, hallitusneuvos (20.12.-22.12.2021 sekä 7.1.-17.1.2022)
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finavia,    
Finland Festivals ry    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnlines    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS,    
Helsingin kaupunki,    
Helsingin Rauhanyhdistys    
Helsingin seurakunta    
Inari-Saariselkä Matkailu Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Järvenpään seurakunta    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,    
Karelian Trains    
Kela    
Keskuskauppakamari    
Kirkkohallitus    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry    
Kymenlaakson Keski-Suomen sairaanhoitopiiri,    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin kauppakamari    
Lapin matkailuelinkeinon liitto    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom,    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkäriliitto,    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Oulun seurakunta    
Palvelualojen ammattiliitto    
Palvelualojen työnantajat ry    
Pirkkalan kunta,    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri,    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Port of Helsinki    
Posion seurakunta    
Santa Park    
Siilinjärven kunta,    
Silja Line    
Suomen filmikamari ry    
Suomen Helluntaikirkko    
Suomen Helluntaikirkko    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen lentäjäliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Varustamot ry    
Suomen yrittäjät ry    
Taksiliitto    
Tapahtumateollisuus ry    
Tapahtumateollisuus ry    
Tapahtumateollisuus ry    
Tehy ry    
Tornion kaupunki,    
Turun Rauhanyhdistys    
Vantaan kaupunki,    
Viking Line    
Asiasanat

Tartuntatautilaki

koronapassi

EU:n digitaalinen koronatodistus