Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä - Älyverkkotyöryhmän loppuraportti

Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä - Älyverkkotyöryhmän loppuraportti

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM/1079/00.04.01/2016

Svarstiden gick ut: 28.12.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Suomalainen sähköjärjestelmä on merkittävien muutosten edessä. Lisääntyvä uusiutuva energia ja sään mukaan vaihteleva tuotanto muuttaa järjestelmän ja sähkömarkkinoiden toimintalogiikkaa. Sähkön kulutuksen ja tuotannon on oltava joka hetki tasapainossa. Nykyisin pääosin tuotantoa säädetään vastaamaan kulutusta, mutta vaihtelevan tuotannon lisääntyessä myös kulutusta joudutaan säätämään yhä enemmän, jotta tehotasapaino säilyisi. Hajautetuista resursseista koostuvaa monimutkaista kokonaisuutta ei voida hallita ilman automatiikkaa ja tehokkaampaa tiedonvaihtoa eri osapuolten kesken. Älykäs sähköjärjestelmä eli älyverkko toimii alustana, kun vaihteleva tuotanto ja kulutus yhdistetään kustannustehokkaalla tavalla.
 
Bakgrund
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syyskuussa 2016 työryhmän selvittämään älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Älyverkkotyöryhmän tavoitteena oli luoda yhteinen näkemys tulevaisuuden älykkäästä sähköjärjestelmästä. Työryhmän tavoitteena oli selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älykäs sähköjärjestelmä voi palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa. Työryhmän tavoitteena oli hakea konkreettisia ja realistisia ratkaisuja  sähkömarkkinoiden kehittämiseksi. Työryhmän tarkoituksena ei ollut ottaa kantaa esimerkiksi energiatukiin tai verojen tasoon vaan keskittyä markkinoiden rakenteiden ja käytäntöjen kehittämiseen. Aikaperspektiivinä muutoksille on vuosi 2025.

Älyverkkotyöryhmä julkaisi loppuraporttinsa 24.10. pidetyssä seminaarissa. Raportissa kuvataan työryhmän konkreettiset ehdotukset älykkään sähköjärjestelmän luomiseksi ja työryhmän näkemys ehdotusten toimeenpanon aikataulusta.
Målsättningar
Sähköjärjestelmän murros ja älykkään sähköjärjestelmän rakentaminen on haastava prosessi, joka vaikuttaa laajasti koko yhteiskuntaan. Eri sidosryhmien on tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta muutos voidaan tehdä tehokkaasti ja sujuvasti. 

Julkisen kuulemisen avulla haemme uusia näkemyksiä ja tulokulmia työryhmän ehdotuksiin jatkovalmistelun tueksi.
Linkit

https://tem.fi/alyverkot - Tietoa älyverkkotyöryhmästä ja työn aikana teetetyistä taustaselvityksistä

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-346-7 - Joustava ja asiakaskeskeinen sähköjärjestelmä - Älyverkkotyöryhmän loppuraportti

https://tem.videosync.fi/alyverkkotyoryhma-julkistustilaisuus - Tallenne raportin julkaisuseminaarista 24.10.2018

Tidtabell
Pyydämme vastauksia työryhmän ehdotuksiin 28.12.2018 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Työryhmän loppuraportti on kaksiosainen. Varsinainen loppuraportti kuvaa tiivistetysti työryhmän konkreettiset ehdotukset älykkään sähköjärjestelmän luomiseksi. Raportin liitteessä ehdotukset on taustoitettu tarkemmin.

Toivomme, että lausunnossa tuotaisiin selkeästi ilmi mitä työryhmän ehdotusta kukin kommentti koskee. Vastauksissa voi käyttää esimerkiksi loppuraportin otsikointia.

Lausunnon voi antaa tämän palvelun kautta alla olevalla lomakkeella tai vaihtoehtoisesti lähettämällä lausunto osoitteeseen alyverkot.palaute@tem.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa:
ylitarkastaja Tatu Pahkala, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0295064217, etunimi.sukunimi@tem.fi
Asiasanat

sähkömarkkinat, kysyntäjousto, energiayhteisöt, älyverkko