Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - HE-Luonnos Hallituksen esityksestä Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE-Luonnos Hallituksen esityksestä Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: STM057:00/2020

Svarstiden gick ut: 29.5.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksineen, sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Liittymällä IVI:n perustamissopimukseen Suomi liittyisi IVI:n jäseneksi. Sitoutumalla perustamissopimukseen valtio sitoutuu myös perustamissopimuksen olennaisena osana oleviin IVI:n sääntöihin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

Bakgrund

Kansainvälinen rokoteinstituutti (International Vaccine Institute, IVI) on vuonna 1997 YK:n kehitysohjelman (UNDP) aloitteesta perustettu kansainvälinen järjestö rokotetutkimuksen ja –kehityksen edistämiseksi. IVI tekee kansainvälistä yhteistyötä rokotetutkimuksessa, tuotekehityksessä ja kapasiteetin vahvistamisessa. Instituutti on parhaillaan käynnistämässä COVID-19 virukselta suojaavan rokotteen kehitystyötä.

Hallitus päätti kokouksessaan maaliskuussa 2020 tukea COVID-19 rokotteen tutkimus- ja kehitystyötä IVI:n kautta ja esittää Suomen liittymistä IVI:n jäseneksi. Eduskunta hyväksyi I lisätalousarvioesityksessä 2020 yhden (1) miljoonan euroa lisäämisen Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansainväliset jäsenmaksut momentille ja että Suomi tulee liittymään IVI:n jäseneksi.

Målsättningar

Sopimuksen ja sen liitteenä ja olennaisena osana olevien sääntöjen keskeisenä tavoitteena on kuvata rokoteinstituutin oikeudellinen asema, tavoitteet, periaatteet, tehtävät ja hallintorakenne. Sopimuksella Kansainvälinen rokoteinstituutti on perustettu kansainväliseksi järjestöksi, ja liittymällä sopimukseen Suomi sitoutuu perustamissopimuksen määräyksiin ja Suomesta tulee järjestön jäsen.

Suomi on aiemmin vaihtanut IVI:n kanssa tietoa ja tehnyt yhteistyötä kansainvälisten terveysturvaohjelmien kautta. Jäsenenä Suomella olisi kuitenkin paremmat mahdollisuudet vaikuttaa pitkäjänteisessä ja strategisessa rokotetutkimuksessa ja –kehityksessä. IVI:n jäseneksi liittyminen mahdollistaa Suomen toimimisen pitkäjänteisessä ja strategisessa yhteistyössä kansainvälisessä rokotetutkimuksessa ja -kehityksessä. Suomi vaikuttaa osaltaan siihen, että rokotteita on saatavilla erityisesti matalan ja keskitulotason maissa. Toisaalta Suomi saa tärkeää tietotaitoa ja mahdollisuuden vaikuttaa globaalin terveysturvallisuuden parantamiseen, sillä tarttuvat taudit eivät tunne rajoja, kuten on nähty COVID-19 epidemian, mutta aiemmin myös esimerkiksi A(H1N1) 2009 -influenssapandemian, eli niin kutsutun sikainfluenssan kohdalla. IVI:n jäsenenä Suomen olisi mahdollista lisätä laitostason yhteistyötä myös suomalaisten yliopistojen ja biotech-yritysten kanssa.

Linkit
Liitteet:

HE-luonnos 15052020.docx -

Regeringens proposition 15052020.docx - Ruotsinkielinen sopimusteksti on liitteessä avtal om upprattandet av internationella vaccininsitutet. Ruotsinkielinen sopimusteksti lisätään HE-luonnokseen ennen HE:n antamista eduskunnalle.

avtal-om-upprattandet-av-internationella-vaccininstitutet.pdf -

Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 29.5.2020. Lausuntoaika on tavallista lyhyempi asian kiireellisyyden vuoksi.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lakimies Jenna Uusitalo puh. 0295 163 152, sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)stm.fi
Sändlista:
Lääketeollisuus ry    
OKM    
OM    
TEM    
THL    
UM    
Asiasanat

kansainvälinen yhteistyö

valtiosopimus

rokotekehitys ja -tutkimus