Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/26756/2021

Svarstiden gick ut: 20.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen.
Bakgrund
Vid genomförandet av social- och hälsovårdsreformen har det visat sig finnas olika behov av att till vissa delar komplettera lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen. Målet är att komplettera lagstiftningen på grund av de brister som upptäckts.
Målsättningar
I utkastet till proposition föreslås att det görs ändringar i 

- behandlingen av patientuppgifter i Nyland
- bestämmelserna om överföring av miljö- och hälsoskydd
- bestämmelserna om utbildnings-, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom social- och hälsovården
- temporära organs rätt att få uppgifter om social- och patientuppgifter
- kommunernas möjligheter att producera stödtjänster för välfärdsområdena under övergångsperioden
- överföring av handlingar och återkrav av statsunderstöd
- delegationernas mandatperiod
- uppgifterna vid centralen för prehospital akutsjukvård i fråga om läkarhelikopterverksamheten

Lagarna avses träda i kraft på så sätt att lagen om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland och lagen om ändring av 46 § i hälso- och sjukvårdslagen träder i kraft den 1 januari 2023 och de övriga lagarna så snart som möjligt efter att de har stadfästs.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandet senast 20.1.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlå-tande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ges av:
Auli Valli-Lintu, regeringsråd
tfn +358 295 163 463, e-post: auli.valli-lintu.stm@gov.fi

För teknisk information, vänligen kontakta:
Märta Lehtonen, projektsekreterare 
tfn 0295163207, e-post: marta.lehtonen@gov.fi
Sändlista:
Askola    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtynä    
Hangon kaupunki    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Helsinki    
HUS    
Hyvinkään kaupunki    
Inkoo    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Joensuun kaupunki    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun sairaanohoitopiiri    
Kajaanin kaupunki    
Kansallisarkisto    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Karkkilan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkonummi    
Kokkolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lahden kaupunki    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärvi    
Lohjan kaupunki    
Loviisan kaupunki    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mikkelin kaupunki    
Myrskylä    
Mäntsälä    
Nurmijärvi    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pornainen    
Pukkila    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Raaseporin kaupunki    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Savonlinnan kaupunki    
Sipoo    
Sisäministeriö    
Siuntio    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun kaupunki    
Tuusula    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vihti    
Ålands hälso- och sjukvård