Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö puutarha-alan perustutkinnon perusteista

Lausuntopyyntö puutarha-alan perustutkinnon perusteista

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-2640-2019

Svarstiden gick ut: 2.12.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne puutarha-alan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
 
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa oleville ammatillisille tutkinnoille. Tutkinnon perusteiden uudistaminen tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Uudistetut puutarha-alan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.1.2021.

Opetushallitus on kevään 2019 aikana suunnitellut uutta esittämistapaa ammatillisten perustutkintojen osaamisen arviointikriteereille. Tavoitteena on luoda yhteiset arviointikriteerit kaikille perustutkinnoille tutkinnon perusteiden esittämistavan selkeyttämiseksi ja arvioinnin yhdenmukaistamiseksi. Arviointikriteerit ovat luonnoksia ja kriteerit viimeistellään loppuvuodesta 2019.
Målsättningar
Puutarha-alan perustutkinnon perusteiden uudistamisen tavoitteena on päivittää perusteiden sisältö vastaamaan työelämän osaamistarpeita. Perusteisiin on sisällytetty kattavasti kestävän kehityksen osaamistarpeet. 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 2.12.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
·         tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
·         tutkinnon muodostumisesta
·         tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)

Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta.
Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnonantajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat
Puutarha-alan perustutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu eri tahoja osallistaen valmistelutyön aikana. Työ lähti liikkeelle avoimilla työpajoilla, joihin osallistui työ- ja elinkeinoelämän ja koulutuksen järjestäjien edustajia. Luonnosta on käsitelty kahdessa työpajassa ja siitä on saatu kommentteja alan työelämän edustajilta, opettajilta, opiskelijoilta sekä työelämätoimikunnalta. Puutarha-alan perustutkinnon perusteiden luonnoksen kirjoittamistyöstä on vastannut Ammattiopisto Livia.

Lisätietoja antavat opetusneuvos Anne Liimatainen (anne.liimatainen@oph.fi) ja Maarit Haapamäki (maarit.haapamaki@livia.fi)
Sändlista:
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Axxell Utbildning Ab    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Infra ry    
Interflora-Suomi ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kauppapuutarhaliitto ry    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Kouvolan kaupunki    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Puutarha-alan työelämätoimikunta    
Puutarhaliitto Ry    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kukkakauppiasliitto ry    
Suomen Puunhoidon Yhdistys ry    
Suomen Puutarhakauppiaat ry    
Suomen Vihersisustajat ry    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työtehoseura ry    
Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys    
Viher- ja ympäristörakentajat ry    
Viherympäristöliitto ry    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä