Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö pintakäsittelyalan perustutkinnon uudistamisesta

Lausuntopyyntö pintakäsittelyalan perustutkinnon uudistamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-288-2023

Svarstiden gick ut: 28.2.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne pintakäsittelyalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö on tehty laajassa yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Pintakäsittelyalan perustutkinnon perusteet on uudistettu ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2024.
Målsättningar
Uudistuksen tavoite on ollut ottaa käyttöön kaikille perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö. Tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten kuvaustapaa ja osaamisperusteisuutta on vahvistettu sekä sisältöjä tarkistettu.
 
Tutkinnon muodostumista ja tutkinnon osien sisältöjä on tarkistettu työelämästä tulleiden osaamistarpeiden pohjalta. Osaamisalat ja tutkintonimikkeet ovat pysyneet ennallaan.
 
Yhteiset tutkinnon osat ja kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvät yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen) on uudistettu jo aiemmin. Ne tulivat voimaan 1.8.2022 alkaen, joten lausuntopyyntö ei koske näitä tutkinnon osia.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 28.2.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä, selkeydestä ja ymmärrettävyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta ja tutkinnon osien sisällöstä
 
Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon muodostumisen osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
  • pakollisissa tutkinnon osissa on työelämässä vaadittava keskeinen osaaminen
  • valinnaiset tutkinnon antavat laaja-alaisia valmiuksia alan eri tehtäviin
  • tutkinnon muodostuminen mahdollistaa monipuolisen opintopolun työelämän eri tarpeisiin
 
Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon osien osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
  • osaaminen (tiedot, taidot ja pätevyydet) on ajantasaista ja huomioi tulevaisuuden osaamistarpeet
  • termistö on selkeää, ymmärrettävää ja toimialalla yleisesti käytettävää
  • osaamisen voidaan hankkia, osoittaa ja arvioida työelämän tehtävissä ja prosesseissa erilaisilla työpaikoilla
 
Pyydämme mainitsemaan lausunnossa, mihin tutkinnon osaan palaute kohdistuu.
 
Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Lausuntopyyntö pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. Lausuntoja toivotaan muiltakin kuin jakelussa olevilta.
 
Tutkintojen perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta.
 
Valmistelijat
Pintakäsittelyalan perustutkinnon perusteiden luonnos on valmistelu yhteistyössä työelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien ja muiden asiantuntijatahojen edustajien kanssa. Uudistustyön aikana on ollut kaksi avointa webinaaria. Uudistamistyötä on esitelty kaksi kertaa talonrakennus- ja pintakäsittelyalan työelämätoimikunnan kokouksissa. Perustetyötä pohjustettiin osaamistarvekyselyllä.
Tutkinnon perusteiden kirjoittamistyössä on tehty yhteistyötä Helsingin Maalariammattikoulun kanssa.
Lisätietoa antaa yli-insinööri Arto Pekkala (arto.pekkala@oph.fi)
 
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Luovi Oy    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Hyria koulutus Oy    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jukka Koivisto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Ammattiopisto Oy    
KSAK Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry    
Live-säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Markus Ainasoja    
Metsäteollisuus ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pintaurakoitsijat ry    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Talonrakennus- ja pintakäsittelyalan työelämätoimikunta    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteet

Pintakäsittelyala