Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kommentointipyyntö tapahtumajärjestämisen sanasto (Luvat ja valvonta -hanke )

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Kommentointipyyntö tapahtumajärjestämisen sanasto (Luvat ja valvonta -hanke )

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22819/2020

Svarstiden gick ut: 9.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Työ- ja elinkeinoministeriö (Luvat ja valvonta - hanke) pyytää kommentteja luonnoksesta Tapahtumajärjestämisen sanastoksi. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus TSK käynnistivät osana Luvat ja valvonta – hanketta alkuvuonna 2020 sanastoprojektin tapahtumajärjestämisen palvelukokonaisuuteen liittyen. Lausunnolla olevassa sanastoluonnoksessa on määritelty keskeisimpiä tapahtumiin liittyviä käsitteitä.

Bakgrund
Luvat ja valvonta -hankkeessa uudistetaan lupa- ja valvontatoiminnan toimintamallit digitalisaatiota hyödyntämällä. Tavoitteena on yhteinen, asiakaslähtöinen kehittäminen, asiakkaan tarpeisiin vastaavien lupa- ja valvontakokonaisuuksien tunnistaminen sekä palvelu- ja käsittelyprosessien asiakaslähtöinen yhteensovittaminen yli organisaatio- ja viranomaisrajojen. Tavoitteena on sujuvat, asiakaslähtöiset palveluprosessit sekä tehokkaat, yhteentoimivat viranomaisprosessit.
Målsättningar
Luvat ja valvonta - hankkeen tapahtumajärjestämisen sanastoprojektin tavoitteena on ollut koota sanasto, joka selvittää tapahtumien järjestämiseen liittyvien keskeisten käsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä. Käsitteet on pyritty määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti esimerkiksi tapahtuman järjestäjien ohjeistuksessa ja tapahtumien ilmoituslomakkeissa.
 

Työn tuloksena syntyneessä Tapahtumajärjestämisen sanaston luonnoksessa on esitetty suomenkielisinä termitietueina ja käsitekaavioina noin 50:n aihepiiriin kuuluvan käsitteen tiedot. Sanastoa laadittaessa on hyödynnetty aiemmin tehtyä Luvat ja valvonta -hanke: palvelukerroksen keskeiset käsitteet, versio 0.85 - sanastoa.

Sanastoluonnos on saatavilla osoitteessa:

Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Kommentit sanastoluonnoksen pyydetään toimittamaan 9.11.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sirpa.suhonen@tsk.fi. Kommentit pyydetään kokoamaan hyödyntäen liitteenä olevaa lausuntopohjaa.
 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot voivat kohdistua niin suomenkielisiin termeihin kuin määritelmiin ja huomautuksiin. Kommentit pyydetään kokoamaan hyödyntäen liitteenä olevaa lausuntopohjaa.  Kommentointiin liittyvät tarkentavat kysymykset tulee osoittaa Sanastokeskus TSK:lle osoitteeseen sirpa.suhonen@tsk.fi.
Valmistelijat
Luvat ja valvonta - hankkeen tapahtumajärjestämisen sanastoprojekti. Fasilitoijana Sanastokeskus TSK.
 
Sändlista:
Jakelu avoin