Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lentokonetekniikan ammattitutkinnon perusteiden muutos

Lentokonetekniikan ammattitutkinnon perusteiden muutos

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-1038-2020

Svarstiden gick ut: 22.5.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne Lentokonetekniikan ammattitutkinnon perusteiden muutoksesta.
 
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
 
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon osista ja muodostumisesta
  • tutkinnossa vaadittavasta ammattitaidosta, ammattitaidon osoittamisesta ja hyväksytyn suorituksen kriteereistä.
 
 
Bakgrund
Syksyllä 2019 alkaneessa perustetyössä on suoritettu alan sidosryhmille, -toimijoille ja lentokonetekniikan ammattitutkinnon suorittajille sekä työelämäarvioijille suunnattu kyselytutkimus. Vastausten perusteella on määritelty muutoksen mukaiset nykyiset ja lähitulevaisuudessa tulevat osaamistarpeet. Lentokonetekniikan ammattitukinnon perusteisiin on tehty laaja muutos. Aiemmat, osaamispisteiltään suuret tutkinnon osat, on jaettu pienempiin osiin. Tämän on nähty helpottavan tutkinnon osien suorittamista. Lisäksi tutkintoon on tehty työelämätarpeen mukaisia, uusia, tutkinnon osia.

Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.
 
Lentokonetekniikan ammattitutkinnon perusteita on ollut laatimassa työryhmä seuraavista organisaatioista:

Länsirannikon koulutus Oy, WinNova
Patria Oyj
Finnair Oyj
Sasky koulutuskuntayhtymä
Puolustusvoimat
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom


Työskentelynsä aikana työryhmä on kuullut muita alan asiantuntijoita. Alustavien osaamistarpeiden kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 25 henkilöä alan toimijoista ja sidosryhmistä. Sisällön tarkempaan määrittelyyn on osallistunut työryhmän lisäksi kirjallisesti alan asiantuntijat pääasiallisesti Finnair tekniikan, Ilmavoimien ja Patrian henkilöstöstä.
Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3792061 - Lentokonetekniikan ammattitutkinto, 2018, nykyinen tutkinnon peruste

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6777661/reformi/rakenne - Luonnos muutokseksi

Liitteet:

LentokonetekniikanAmmattitutkinnon_muutos.docx - Tutkinnon perusteeseen tehdyt muutokset, nykyinen teksti ja muutetut osat

Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelun kautta viimeistään 22.5.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon osista ja muodostumisesta
  • tutkinnossa vaadittavasta ammattitaidosta, ammattitaidon osoittamisesta ja hyväksytyn suorituksen kriteereistä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat yli-insinööri Timo Repo timo.repo@oph.fi ja työryhmän puheenjohtaja Tomi Kuusela tomi.kuusela@sasky.fi
Sändlista:
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Arctic AirService Ky    
Atol Avion Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finnair    
GA Telesis Engine Services Oy    
Heliflite Oy    
Helikopterikeskus Oy    
Helitech Oy    
Hendel Aviation Oy    
Ilmasotakoulu    
Insta ILS Oy    
Jetflite Oy    
Joen Service Oy    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Konekorhonen    
Ksao    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Patria Group    
Polar Avion Oy    
Rajavartiolaitos    
Redu    
Rotorway Oy    
Sakky    
Sasky    
Scanwings Oy    
Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen ilmailuliitto    
Suomen Ilmailuopisto Oy    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät    
Teollisuusliitto ry    
Tredu    
Ursuit Oy    
Utin jääkärirykmentti    
Utin Lento Oy    
Varia    
WinNova    
Asiasanat

Lentokonetekniikan

ammattitutkinto