Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Hallituksen esitys laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14579/2022

Svarstiden gick ut: 20.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ukrainan sotatilanne on aiheuttanut polttoaineiden maailmanlaajuisen hinnannousun. Suomessa tästä kärsivät erityisesti kuljetusalan yritykset, joiden tuotantokustannuksista polttoaineet muodostavat huomattavan osan. Osa polttoaineen hinnannoususta voidaan katsoa kuuluvaksi normaaliin toimialan liiketoimintariskiin, kohonneet kustannukset voidaan myös ajan kuluessa siirtää asiakashintoihin, jolloin tuen tarve vähenee. Nämä seikat eivät kuitenkaan poista tarvetta kompensoida osittain kuljetusyritysten polttoainekustannusten äkillistä kohoamista helmi-huhtikuussa 2022 ulkoisen kriisin johdosta. Valtioneuvoston valmiusryhmä on 1.4.2022 linjannut tuen tarpeesta ja päättänyt kohdentaa siihen 75 miljoonaa euroa.
Bakgrund
Valtioneuvoston valmiusryhmän linjaus 1.4.2022 kuljetusalan polttoainetuen tarpeellisuudesta ja määrästä (75me).
Målsättningar
Kuljetusalan yritysten polttoainetuen tavoitteena on alan yritysten taloudellisen aseman parantaminen kassa- ja likviditeettikriisin helpottamiseksi samoin kuin mahdollisten konkurssien estäminen, koska toimialaa on kohdannut ulkoisesta kriisistä johtuva polttoaineiden hinnan äkillinen nousu. Kuljetusalalla on keskeinen asema yhteiskunnassa huoltovarmuuden ylläpitäjänä. Suuri määrä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toiminnoista on riippuvaista häiriöttä toimivasta kuljetusalasta. Tavoitteena on kuitenkin myös tuen lyhytaikaisuus ja määräaikaisuus, jotta varmistetaan sen kohdentuminen juuri Ukrainan sodan aiheuttamasta kustannuskriisistä kärsiville yrityksille.
 
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään lähettämään 20.5.2022 mennessä. HE:n esittelyn tavoiteaikataulu touko-kesäkuun vaihde. Tuen haku käynnistyy Valtiokonttorissa marraskuussa 2022 ja jatkuu koko kuukauden.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Mikko Huuskonen, TEM (mikko.huuskonen@gov.fi)
Sändlista:
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
MTK    
Oikeusministeriö    
Palta ry    
PAM ry    
Perheyritysten liitto    
Rahtarit ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
SAK ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Teknologiateollisuus ry    
Traficom    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
VATT    
Vero