Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till plan- och bygglag

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till plan- och bygglag

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/279/2018

Svarstiden gick ut: 7.12.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet begär utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition som gäller den nya plan- och bygglagen. Avsikten är att den nya plan- och bygglagen ska ersätta den gällande markanvändnings- och bygglagen. Begäran om utlåtande gäller också de ändringar som samtidigt föreslås i vissa andra lagar.

Den gällande markanvändnings- och bygglagen trädde i kraft vid ingången av 2000. Det har skett betydande förändringar i verksamhetsmiljön under den tid markanvändnings- och bygglagen har varit i kraft, och även utvecklingen inom den närmaste framtiden kräver att nya åtgärder vidtas. Genom den nya plan- och bygglagen förbättras lagstiftningens genomslag i synnerhet i syfte att stävja klimatförändringen och påskynda anpassningen till den, främja cirkulär ekonomi, trygga naturens mångfald, förbättra kvaliteten på byggandet samt möjliggöra riksomfattande digitalisering av beslut och datainnehåll om områdesanvändningen och byggandet.
Bakgrund
Beredningen av totalreformen av markanvändnings- och bygglagen inleddes på parlamentarisk bas våren 2018. Arbetet organiserades på så sätt att det tillsattes en arbetsgrupp, en parlamentarisk uppföljningsgrupp och ett brett forum för intressentgrupper (miljöministeriets beslut 24.4.2018). Arbetsgruppen utsåg dessutom sex beredningssektioner med tjänstemän från miljöministeriet som medlemmar och företrädare för aktörerna i forumet för intressentgrupper som permanenta sakkunniga. Efter riksdagsvalet ändrades den parlamentariska uppföljningsgruppens sammansättning delvis (miljöministeriets beslut 26.6.2019). Organen tillsattes till och med den 31 december 2021. Under beredningen ordnades det dessutom flera seminarier och workshoppar samt hördes ett stort antal företrädare för olika intressentgrupper.

Begäran om utlåtande gäller miljöministeriets förslag till ett utkast till regeringens proposition med förslag till en ny plan- och bygglag.
 
Målsättningar
Propositionens huvudsakliga målsättning är i enlighet med regeringsprogrammet ett klimatneutralt samhälle och att trygga den biologiska mångfalden samt förbättra kvaliteten på byggandet och främja digitalisering. En målsättning är även bland annat att göra planläggningsprocessen smidigare, stärka kommunernas markpolitik, förbättra människornas möjligheter att delta, främja e-tjänster och principen om ett enda serviceställe för lov, tillstånd och anmälningar som gäller byggande samt att skapa ett riksomfattande digitalt register och en dataplattform för den byggda miljön, vilka ska utgöra underlag för beslut och processer om markanvändning och byggande.

Länkar:

https://ym.fi/maankaytto-ja-rakennuslaki - Lisätietoa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta

https://ym.fi/sv/markanvandnings-och-bygglagen - Mer information om reformen av markanvändnings- och bygglagen

https://mrluudistus.fi/ - Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu

https://mrluudistus.fi/sv/ - Markanvändnings- och bygglagen revideras

https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM014:00/2018 - Linkki valtioneuvoston Hankeikkunaan Länk till statsrådets tjänst för projektinformation (Hankeikkuna)

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till miljöministeriet senast tisdagen den 7 december 2021 genom att besvara denna begäran om utlåtande, som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
För att underlätta behandlingen av remissvaren önskar miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande.
 
Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur tjänsten tas i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till adressen kirjaamo@gov.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information om ärendet ges av Anna-Leena Seppälä, chef för enheten för regioner och samhällen, anna-leena.seppala@gov.fi, 0295 250 242, och Kirsi Martinkauppi, chef för enheten för byggnader och byggande, kirsi.martinkauppi@gov.fi, 0295 250 177.
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Alvar Aalto museo    
Ammattiliitto Pro    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI    
Auran kunta    
Boverket, Sverige    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Energiateollisuus    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Espoon rakennusvalvontavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon liitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Europa Nostra Finland ry    
Evijärven kunta    
FiCom ry    
Finanssiala ry    
Fingrid Oyj    
Forssan kaupunki    
Green Building Council Finland    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunginmuseo    
Helsingin rakennusvalvontavirasto    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut    
Helsingin yliopisto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunginmuseo    
Hämeenlinnan kaupunki    
Icomos Suomen Osasto ry    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Invalidiliitto    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Joensuun museot    
Joensuun rakennusvalvontavirasto    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän museot    
Jyväskylän rakennusvalvonta    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
K.H. Renlundin museo    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun museo    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaupan keskusliitto KKL ry    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskisuomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kiinteistöliitto    
Kiinteistötyönantajat    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo    
Kuopion rakennusvalvontavirasto    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson museo    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Lahden rakennusvalvonta    
Laihian kunta    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin maakuntamuseo    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan museot    
Lappeenrannan rakennusvalvontavirasto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan museo    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Maailman Luonnon Säätiö WWF    
Maanmittausinsinöörien Liitto MIL    
Maanmittauslaitos    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museo- ja tiedekeskus Luuppi    
Museovirasto    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun rakennusvalvontavirasto    
Oulun yliopisto    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellervo    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjala liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Porvoon museo    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Puutuoteteollisuus ry    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pääesikunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA    
Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK RKL    
Rakennustaiteen Seura ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen rakennusvalvontavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismuseo Siida    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan liitto    
Satakunnan museo    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savonlinnan maakuntamuseo    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen museot    
Senaatti    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sitra    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
SPEK    
Sulkavan kunta    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen arkkitehtuurimuseo    
Suomen Kotiseutuliitto ry    
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Latu    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry,    
Suomen Metsäkeskus    
Suomen museoliitto ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL    
Svenska handelhögskolan Hanken    
SYKE    
Sysmän kunta    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Säkylän kunta    
Säteilyturvakeskus STUK    
Taideyliopisto: Sibelius-Akatemia, Kuvataideakatemia, Teatterikorkeakoulu    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka)    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen museo    
Tampereen rakennusvalvontavirasto    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teräsrakenneyhdistys ry    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tornionlaakson museo    
Traficom    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun museokeskus    
Turun rakennusvalvontavirasto    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupungin museot    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan yliopisto    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtion Taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Vantaan rakennusvalvontavirasto    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vehmaan kunta    
VERO    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vesilaitosyhdistys    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viherympäristöliitto    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristömerkintä Suomi Oy    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Åbo Akademi    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

aluehallinto

maankäyttö

kaavoitus

rakentaminen