Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ändring av studentexamens allmänna föreskrifter och anvisningar inför examen våren 2022

Ändring av studentexamens allmänna föreskrifter och anvisningar inför examen våren 2022

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-2964-2021

Svarstiden gick ut: 10.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Ändringar i lagstiftningen orsakar ändringar i föreskrifterna gällande studentexamen. Studentexamensnämnden ber om utlåtande om utkast till studentexamens allmänna föreskrifter och anvisningar.

Utlåtande bes om tre helheter:
  1. En ny kompensationsmodell
  2. Föreskrifternas tydlighet i den administrativt komplicerade situationen
  3. Andra observationer om föreskrifterna
Tilläggsinformation in bifogad promemoria.


Tilläggsinformation ges av:

Specialsakkunnig Thomas Vikberg
thomas.vikberg@ylioppilastutkinto.fi
+358 29 5338241
Länkar:
Bilagor:

YTL_perustelumuistio-K2022-maarays_lausuntokierros.pdf - Muistio: Ylioppilastutkinnon yleisten ohjeiden ja määräysten muuttaminen kevään 2022 tutkintoon

SEN_promemoria-V2022-foreskrift_remiss.pdf - Promemoria: Ändring av studentexamens allmänna föreskrifter och anvisningar inför examen våren 2022

SEN_V2022_foreskrift_REMISS_SV.pdf - Utkast till föreskrifter: Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar

YTL_K2022_maarays_LAUSUNTOKIERROS_FI.pdf - Määräysluonnos: Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet

Sändlista:
Aikuislukioiden rehtorit ry (AIRE)    
Aineopettajien liitto AOL ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Finlands svenska lärarförbund FSL    
Finlands svenska skolungdomsförbund rf    
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry    
Matemaattisten Aineiden opettajien liitto MAOL ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Pro Lukio ry    
Psykologianopettajat PSOP ry    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit (HARRE)    
Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lukiolaisten liitto    
Suomen lähilukioyhdistys    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Yksityiskoulujen liitto    
Äidinkielen opettajain liitto ÄOL ry