Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Gemensamma examensdelar i yrkesinriktade grundexamina

Gemensamma examensdelar i yrkesinriktade grundexamina

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-1667-2021

Svarstiden gick ut: 15.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

En yrkesinriktad grundexamen består av yrkesinriktade examensdelar och gemensamma examensdelar. De gemensamma examensdelarna är kunnande i kommunikation och interaktion, kunnande i matematik och naturvetenskap och kunnande om samhälle och arbetsliv. De gemensamma examensdelarna är lika i alla grundexamina. Utbildningsstyrelsen ber om ert utlåtande om delområdena i de gemensamma examensdelarna. Nuvarande, motsvarande examensdelar har reviderats så att målen för kunnandet är beskrivna på ett mer detaljerat sätt än tidigare och alla delområden har gemensamma bedömningskriterier.
 

Bakgrund

I grunderna för de yrkesinriktade examina definieras det kunnande som den som avlägger examen bör ha. Kunnandet beskrivs som krav på yrkesskicklighet och mål för kunnande för varje examensdel. Bedömning av kunnandet utgår ifrån fastställda bedömningskriterier. Bedömningskriterierna har varit olika i olika examensdelar och delområden. I revideringen av grundexamina som sker stegvis, blir kriterierna enhetliga. I fortsättningen har alla yrkesinriktade grundexamina gemensamma bedömningskriterier för delområdena i de gemensamma examensdelarna.
 
Det är meningen att alla yrkesinriktade grundexamina ändrar 1.8.2022 så att de reviderade gemensamma examensdelarna då träder i kraft. Examensgrunderna publiceras i eGrunder tjänsten i december 2021.
 
Målet med ändringarna är att förenkla och klargöra innehållet i examensgrunderna och förbättra användningen av grunderna. I revideringsarbetet av de gemensamma examensdelarna har många sakkunniga deltagit, till exempel lärare inom de olika delområdena samt sakkunniga från gymnasieutbildning och yrkeshögskolor. Under hösten 2020 har utkasten behandlats under webbinarier, som varit öppna för alla och ärendet har även diskuterats med b.la representanter för arbetslivsorganisationer.
 

Bilagor:
Tidtabell
 
Utlåtandena lämnas in senast 15.6.2021 i tjänsten www.utlåtande.fi.  
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber om ert utlåtande om målen för kunnandet och de enhetliga bedömningskriterierna:
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet kommunikation och interaktion på modersmålet, svenska
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet kommunikation och interaktion på modersmålet, samiska
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet kommunikation och interaktion på modersmålet, romani
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet kommunikation och interaktion på modersmålet, teckenspråk
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet kommunikation och interaktion på modersmålet, teckenspråk för svenskspråkiga
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet kommunikation och interaktion på modersmålet, den studerandes eget modersmål
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet kommunikation och interaktion på modersmålet, svenska som andra språk
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet kommunikation och interaktion på det andra inhemska språket, finska
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet interaktion och kommunikation på ett främmande språk
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet, verksamhet i den digitala miljön
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet, konst och kreativt uttryck
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet, matematik och tillämpad matematik
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet, fysikaliska och kemiska fenomen och tillämpningen av dem
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet, att verka i samhället och som medborgare
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet, att verka i arbetslivet
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet, färdigheter i studier och karriärplanering
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet, företagsamhet och företagarinriktad verksamhet
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet, upprätthållande av arbetsförmågan och välbefinnandet
 • Vi ber om ert utlåtande om delområdet, främjande av hållbar utveckling
 • ​Vi ber om ert utlåtande om de enhetliga bedömningskriterierna

Innehållet i delområdena och bedömningskriterierna färdigställs utifrån utlåtanden. I slutskedet granskas även språket i föreskriften vilket betyder att de som ger utlåtande kan koncentrera sig på innehållet i utkastet.

Utbildningsstyrelsen publicerar alla utlåtanden om yrkesutbildning i tjänsten utlåtande.fi. Det är en tjänst som justitieministeriet upprätthåller och som ger en möjlighet att begära och skicka utlåtande elektroniskt. Alla offentliga förvaltningsmyndigheter kan publicera utlåtande i tjänsten. Alla organisationer och medborgare har möjlighet att ge utlåtande. Meddelandet kan vid behov förmedlas vidare inom er organisation.
 

 

Beredare

Undervisningsrådet Tuija Laukkanen (tuija.laukkanen@oph.fi).
 

Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Ava-Instituutin kannatusyhdistys ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Cimson Koulutuspalvelut Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf    
Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Haus Kehittämiskeskus Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Konservatorion Säätiö sr    
Helsinki Business College Oy    
Hengitysliitto ry    
Hevosopisto Oy    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jollas-Opisto Oy    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry    
Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkopalvelut ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kisakalliosäätiö sr    
Kisakeskussäätiö sr    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
KONE Hissit Oy    
Korpisaaren Säätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y.    
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr    
Kvarnen samkommun    
Laajasalon opiston säätiö sr    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Lahden Konservatorio Oy    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Management Institute of Finland MIF Oy    
Marttayhdistysten liitto ry    
Mercuria kauppaoppilaitos Oy    
Metsäteollisuus ry    
Meyer Turku Oy    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Oulun kaupunki    
Paasikiviopistoyhdistys r.y.    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palloilu Säätiö sr    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Perho Liiketalousopisto Oy    
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr    
Portaanpää ry    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rastor-instituutti ry    
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.    
Rovalan Setlementti ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry    
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr    
Tanhuvaaran Säätiö sr    
Teollisuusliitto ry    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Toyota Auto Finland Oy    
Traffica Oy    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Turun musiikinopetus Oy    
TYA-oppilaitos Oy    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Valmet Automotive Oy    
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Varalan Säätiö sr    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä