Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Rättegångskostnader i tvistemål. Bedömningspromemoria

Arviomuistio oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1347/2021

Svarstiden gick ut: 30.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa koskevasta arviomuistiosta.
 
Arviomuistiossa esitellään 21 keinoa, joilla voitaisiin vaikuttaa oikeudenkäyntikuluriskiin riita-asioissa. Pyydämme lausunnonantajia arvioimaan muistiossa esiteltyjä keinoja, niiden vaikuttavuutta ja erilaisia keskinäisriippuvuuksia. Lisäksi pyydämme erikseen käsitystänne tämän vaalikauden aikana mahdollisesti toteutettavista toimista.
 
Oikeusministeriön virkamiesvalmistelussa on alustavasti tunnistettu oikeudenkäyntikulujen jakautumiseen vaikuttavat keinot, erityisesti keinot 14 (Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n soveltaminen viran puolesta) ja 16 (Korvattavien oikeudenkäyntikulujen määristä säätäminen), vaalikauden 2019–2023 aikana toteutettaviksi, koska niiden arvioidaan olevan sekä käytettävissä olevassa ajassa toteutettavia että välittömästi tai lyhyellä viipeellä vaikuttavia.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan selvitetään oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteita muun muassa kuluriskin alentamiseksi (s. 88).
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-897-4 - Arviomuistio oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 30. kesäkuuta 2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Jukka Siro, puh. 02951 50021, etunimi.sukunimi@om.fi
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskuskauppakamarin välimieslautakunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Sovittelufoorumi ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen velalliset ry    
Takuusäätiö    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Vaasan hovioikeus    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ålands tingsrätt    
Asiasanat

oikeudenkäynti

oikeudenkäyntikulut

tuomioistuimet

prosessioikeus