Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till statsrådets förordning om ändring av 16 a § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

Utkast till statsrådets förordning om ändring av 16 a § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5969/2022

Svarstiden gick ut: 22.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Enligt utkastet ska till 16 a § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1373/2018) fogas ett nytt 4 mom. med bestämmelser om att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om studier. 
 
Utöver Nylands arbets- och näringsbyrå som centraliserat sköter utkomstskyddsuppgifter kan varje arbets- och näringsbyrå inom sitt eget verksamhetsområde ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om studier som avses i 2 kap. 10 § 2 mom. 1–4 och 6 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) om den arbetssökande inte har tid i arbete eller företagsverksamhet under studietiden.
 
Därtill kan varje arbets- och näringsbyrå inom sitt eget verksamhetsområde ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om studier som avses i 2 kap. 10 § 2 mom. 5 och 7 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vars omfattning i sin helhet är mindre än den i dessa punkter föreskrivna omfattningen som visar att studierna är heltidsstudier.
Bakgrund
I samband med att införa systemet med utkomstskydd för arbetslösa har det kommit fram att det inte alltid är ändamålsenligt att ärenden som gäller arbetssökandes studier behandlas centraliserat av Nylands arbets- och näringsbyrå. För att ärenden som gäller arbetssökandens utkomstskydd ska kunna behandlas smidigt är det motiverat att varje arbets- och näringsbyrå får behandla arbetssökandens studieärenden inom sitt verksamhetsområde i situationer som inte är förenade med arbetskraftspolitisk prövning
Målsättningar
Syftet är att göra behandlingen av utkomstskyddsärenden smidigare och se till att behandlingen sker utan dröjsmål.
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM027:00/2022 - Linkki hankesivulle.

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM027:00/2022 - Länk till projektportalen.

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM008:00/2022 - Linkki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamista koskevalle hankesivulle.

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM008:00/2022 - Länk till webbplatsen om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen.

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas till arbets- och näringsministeriet senast den 22 mars 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 22 mars 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Arbets- och näringsministeriet ber remissinstanserna också ta ställning till huruvida behörigheten att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden bör utvidgas att även gälla de kommuner som är med i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen. Detta kan vara möjligt i samband med ett lagstiftningsprojekt som ska ändra lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM008:00/2022).
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.
 
För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ges av specialsakkunnig Noora Santala, tfn. 029 504 7304.
E-post: fornamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Hailuodon kunta    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hattulan kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Isojoen kunta    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Karijoen kunta    
Kauhajoen kaupunki    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Kemijärven kaupunki    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kontiolahden kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kärkölän kunta    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto    
Lapinlahden kunta    
Laukaan kunta    
Lempäälän kunta    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lumijoen kunta    
Marttilan kunta    
Merijärven kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Muuramen kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Nokian kaupunki    
Orimattilan kaupunki    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Parkanon kaupunki    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Polvijärven kunta    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Punkalaitumen kunta    
Puumalan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pälkäneen kunta    
Raahen kaupunki    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Saarijärven kaupunki    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto    
Sauvon kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Sonkajärven kunta    
Sotkamon kunta    
Suomussalmen kunta    
Tampereen kaupunki    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Uusikaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Vesilahden kunta    
Vieremän kunta    
Virtain kaupunki    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus