Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18750/2022

Svarstiden gick ut: 8.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lainmuuttamisesta koskemaan tilapäistä suojelua. Esityksessä esitetään muutettavan kotoutumisen edistämisestä annettua lakia.

Tällä hetkellä tilapäistä suojelua saavat ovat vastaanottolain piirissä, mutta kotikunnan saamisen myötä kunnan ja muiden viranomaisten rooli heidän palveluidensa järjestämisessä kasvaa. Voimassa oleva kotoutumisen edistämisestä annettu laki ei mahdollista valtion korvauksia tilapäistä suojelua saavien henkilöiden palveluiden järjestämisestä. Palveluiden turvaamiseksi esitetään, että tilapäistä suojelua saavien palveluiden järjestämisestä voitaisiin maksaa valtion korvauksia kunnille ja hyvinvointialueille samoin kuin esimerkiksi kansainvälistä suojelua saavan henkilön palveluiden kustannuksia korvataan. 

Tilapäistä suojelua saaviin sovellettaisiin esityksen mukaan kuntaan osoittamista koskevaa sääntelyä vastaavasti kuin esimerkiksi kansainvälistä suojelua saaviin henkilöihin. Esityksessä myös selkeytettäisiin kuntaan osoittamisen viranomaisvastuita ja muutettaisiin lakia vastaamaan paremmin nykyistä käytäntöä henkilöiden kuntaan siirtymisprosessien osalta.

Lisäksi esitetään, että alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tullut tilapäistä suojelua saava lapsi tai nuori saisi asumisen ja tuen palvelut samoin kuin ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tullut kiintiöpakolainen tai kansainvälistä suojelua saava lapsi tai nuori.

Esitykseen tullaan lisäämään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamista koskeva ehdotus, jossa esitetään, että tilapäistä suojelua saava voisi olla vastaanottopalvelujen piirissä kohtuullisen ajan sen jälkeen, kun hänelle on myönnetty kotikunta.  Siitä järjestetään erillinen lausuntokierros heinäkuussa 2022. Kyseessä on tekninen muutos, joka selkeyttää sitä, milloin henkilön vastaanottopalvelut päättyvät.

Valitettavasti lausuntokierrokselle ei voida myöntää lisäaikaa, sillä esityksellä on budjettivaikutuksia ja se pitää pystyä antamaan eduskunnalle syyskuussa 2022.
Bakgrund

 


 
Målsättningar

 

Liitteet:
Tidtabell

Lausuntokierros 1.7.-5.8.2022

Svarsanvisningar för mottagare

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja Hankeikkunassa.

Valmistelijat
Johtava asiantuntija Mira Karppanen, mira.karppanen(at)gov.fi, puh. 029 594 7293
Neuvotteleva virkamies Paula Karjalainen, paula.karjalainen(at)gov.fi, puh. 029 504 7117
Erityisasiantuntija Katja Vänskä Rajala, katja.vanska-rajala (at)gov.fi, puh. 029 506 0040

Muut valmistelijat:
Anna Bruun
Miia Hannukkala
Maarit Leikas
Sändlista:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
AEL-Amiedu Oy    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Aikuislukioliitto ry    
Ajatuspaja Round Table Initiative – konfliktinratkaisu ja sovittelu ry    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisen yhdistys AMKE ry    
Arbis    
Arffman    
Axxell Utbildning Ab    
Bildningsalliansen rf    
Business Finland    
Careeria Oy    
Cultura-säätiö    
Daisy Ladies ry    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Diakonissalaitoksen säätiö    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
EHJÄ ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA    
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto EKKOL ry    
Espoo    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savo    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Savon TE-toimisto    
ETMU ry    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno)    
ETU ry    
Familia ry    
Forssan kaupunki    
Föreningen Luckan rf    
Hanken Svenska Handelshögskolan    
Helsingin hallinnto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seurakunta    
Helsingin vastaanottokeskus, Metsälän    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
Helsinki, Punavuori    
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL ry    
HUS keskuskirjaamo    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrö    
Hämeenlinna    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Iisalmen kaupunki    
International Organization for Migration IOM    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uusimaa    
IWWOF - International Working Women of Finland ry    
Joensuun kaupunki    
Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistys Jomoni ry    
Joutsenon vastaanottokeskus    
Jyväskylä    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jyväskylän yliopisto/Soveltavan kielentutkimuksen keskus    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuu    
Kainuun TE-toimisto    
Kajaani    
Kajaanin kaupunki    
Kansalaisopistojen liitto KoL    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi    
Kanta-Häme    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kela    
Kemin kaupunki    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Keskuskauppakamari    
KIDE-säätiö    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kivenlahden perheryhmäkoti    
Kokkolan kaupunki    
Kotka    
Kotka    
Kotkan kaupunki    
Kotkan vastaanottokeskus    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupunki    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
KUUMA-seutu liikelaitos, yhteistyöjohtaja A. Kuusela    
Kymenlaakso    
Lahden kaupunki    
Lahti    
Lapin TE-toimisto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenranta    
Lappi    
Lappia-koulutus Oy    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto    
Lohja    
Länsi-Uusimaa    
Maahanmuuttovirasto    
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mariehamns stad    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Miessakit ry    
Mikkeli    
Mikkelin kaupunki    
Monaliiku-Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry    
Moniheli ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto    
Monik ry    
Monika-Naiset liitto ry    
MTK    
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry    
Nuorisotutkimusseura ry    
Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Oulu    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun vastaanottokeskus    
Oulun yliopisto    
Oulunkaari    
Oulunkaari    
Pakolaisneuvonta ry    
Pakolaisnuorten tuki ry    
Palkansaajiien tutkimuslaitos    
Paraisten kaupunki    
Paremmin Yhdessä ry    
Pelastakaa lapset ry    
Pellervon taloustutkimus PTT ry    
Perheryhmäkoti Satakieli    
Pietarsaaren kaupunki    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaa    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry /monikulttuurisuustyö    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Pudasjärven kaupunki    
Pudasjärvi    
Päijät-Häme    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä    
R3 maahanmuuttajanuorten tuki ry    
Raaseporin kaupunki    
Rakennusliitto ry    
Robert Huberin tien vastaanottokeskus    
Rovaniemen kaupunki    
SAK    
Sataedu Oy    
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry    
Satakunnan TE-toimisto    
Satakunta    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Siirtolaisuusinstituutti    
Siirtolaisuusinstituutti    
Sivistystyönantajat ry, Sivista, johtava elinkeinopol. as.tuntija    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Spring House Oy    
Springhouse/Kivisik    
Suomen afganistanilaisten yhdistysten liitto ry    
Suomen evlut kirkko/Kirkkohallitus    
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen kurdiyhdistysten liitto Kurdiliitto ry    
Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry FIMU ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Setlementtiliitto Ry    
Suomen somalialaisten liitto ry    
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK)    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten liitto FARO    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska.fi    
Tampere    
Tampere    
Tampere    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tuglas-seura ry    
Tukikeskus Hilma    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU ry    
Turku    
Turku    
Turun aikuiskoulutuskeskus    
Turun kaupunki    
Turun vastaanottokeskus    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry    
UNHCR Tukholman toimisto (Jessica Möttö)    
USKOT-foorumi ry    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan TE-toimisto    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto    
Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry    
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaa    
Vantaa-Kerava    
Vantaan aikuisopisto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Varsinais-Suomi    
Väestöliitto ry    
Vöyri    
Vöyri    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yhteiset Lapsemme ry    
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, toiminnan joht.    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Asiasanat

kotouttaminen