Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
27.5.2021
Svarstiden går ut 24.6.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 25
11.5.2021
Svarstiden går ut 21.6.2021
TEM 22
12.5.2021
Svarstiden går ut 30.6.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 17
1.6.2021
Svarstiden går ut 22.6.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 13
3.5.2021
Svarstiden går ut 30.6.2021
Oikeusministeriö 11
12.5.2021
Svarstiden går ut 23.6.2021
LVM 9
26.5.2021
Svarstiden går ut 23.6.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 8
10.5.2021
Svarstiden går ut 21.6.2021
TEM 8
1.6.2021
Svarstiden går ut 22.6.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 7
31.5.2021
Svarstiden går ut 5.7.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 7
3.6.2021
Svarstiden går ut 2.7.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 6
18.5.2021
Svarstiden går ut 2.7.2021
OM 6
24.5.2021
Svarstiden går ut 30.6.2021
Sisäministeriö 6
8.6.2021
Svarstiden går ut 13.8.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
4.6.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
YM 5
28.5.2021
Svarstiden går ut 5.8.2021
Valtiovarainministeriö 4
2.6.2021
Svarstiden går ut 2.8.2021
LVM 3
24.5.2021
Svarstiden går ut 2.7.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
26.5.2021
Svarstiden går ut 7.7.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
31.5.2021
Svarstiden går ut 25.6.2021
OM 3
1.6.2021
Svarstiden går ut 31.8.2021
Ympäristöministeriö 3
9.6.2021
Svarstiden går ut 31.8.2021
Oikeusministeriö 3
10.6.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
6.5.2021
Svarstiden går ut 30.6.2021
OM 2
9.6.2021
Svarstiden går ut 2.7.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
14.6.2021
Svarstiden går ut 2.7.2021
Ulkoministeriö 2
1.6.2021
Svarstiden går ut 31.7.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
25.5.2021
Svarstiden går ut 6.8.2021
Valtiovarainministeriö 2
21.5.2021
Svarstiden går ut 6.8.2021
OM 1
9.6.2021
Svarstiden går ut 26.7.2021
LVM 1
6.5.2021
Svarstiden går ut 24.6.2021
OM 1
11.6.2021
Svarstiden går ut 3.8.2021
Opetushallitus 1
4.6.2021
Svarstiden går ut 5.8.2021
Valtiovarainministeriö 1
9.6.2021
Svarstiden går ut 31.8.2021
OM 0
21.6.2021
Svarstiden går ut 2.9.2021
Opetushallitus 0
15.6.2021
Svarstiden går ut 15.9.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
14.6.2021
Svarstiden går ut 13.8.2021
Säteilyturvakeskus 0
7.6.2021
Svarstiden går ut 15.8.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
3.6.2021
Svarstiden går ut 16.8.2021
Oikeusministeriö 0
16.6.2021
Svarstiden går ut 16.8.2021
Valtioneuvoston kanslia 0
17.6.2021
Svarstiden går ut 16.8.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
18.6.2021
Svarstiden går ut 20.8.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
9.6.2021
Svarstiden går ut 20.8.2021
OM 0
11.6.2021
Svarstiden går ut 22.8.2021
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 0
16.6.2021
Svarstiden går ut 22.8.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
24.5.2021
Svarstiden går ut 24.6.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 0
31.5.2021
Svarstiden går ut 25.6.2021
OM 0
10.6.2021
Svarstiden går ut 28.6.2021
Ympäristöministeriö 0
8.6.2021
Svarstiden går ut 30.7.2021
TEM 0
4.6.2021
Svarstiden går ut 31.7.2021
VM 0
17.6.2021
Svarstiden går ut 8.7.2021
TEM 0
16.6.2021
Svarstiden går ut 11.8.2021
TEM 0
16.6.2021
Svarstiden går ut 11.8.2021
TEM 0
18.6.2021
Svarstiden går ut 3.8.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 0