Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
15.2.2023
Svarstiden går ut 5.4.2023
Museovirasto 71
16.2.2023
Svarstiden går ut 6.4.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 1
16.2.2023
Svarstiden går ut 5.4.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
21.2.2023
Svarstiden går ut 28.4.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 0
28.2.2023
Svarstiden går ut 14.4.2023
Museovirasto 15
1.3.2023
Svarstiden går ut 12.4.2023
Ympäristöministeriö 4
3.3.2023
Svarstiden går ut 6.4.2023
Oikeusministeriö 14
6.3.2023
Svarstiden går ut 14.4.2023
Ympäristöministeriö 2
6.3.2023
Svarstiden går ut 16.4.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
8.3.2023
Svarstiden går ut 19.4.2023
Oikeusministeriö 2
13.3.2023
Svarstiden går ut 21.4.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 6
14.3.2023
Svarstiden går ut 10.4.2023
Opetushallitus 2
14.3.2023
Svarstiden går ut 21.4.2023
Oikeusministeriö 5
15.3.2023
Svarstiden går ut 18.4.2023
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
15.3.2023
Svarstiden går ut 10.5.2023
Oikeusministeriö 1
16.3.2023
Svarstiden går ut 14.4.2023
Opetushallitus 0
17.3.2023
Svarstiden går ut 28.4.2023
Ympäristöministeriö 2
21.3.2023
Svarstiden går ut 8.5.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
21.3.2023
Svarstiden går ut 11.4.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
22.3.2023
Svarstiden går ut 30.4.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
22.3.2023
Svarstiden går ut 19.4.2023
Traficom Kyberturvallisuuskeskus 0
22.3.2023
Svarstiden går ut 10.5.2023
Oikeusministeriö 0
24.3.2023
Svarstiden går ut 19.5.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
24.3.2023
Svarstiden går ut 2.5.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
24.3.2023
Svarstiden går ut 3.5.2023
Maa- ja metsätalousministeriö 4
24.3.2023
Svarstiden går ut 21.4.2023
Ulkoministeriö 0
28.3.2023
Svarstiden går ut 23.5.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 1
29.3.2023
Svarstiden går ut 19.4.2023
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 1
29.3.2023
Svarstiden går ut 2.5.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
31.3.2023
Svarstiden går ut 28.4.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
31.3.2023
Svarstiden går ut 31.5.2023
Oikeusministeriö 0