Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
30.11.2022
Svarstiden går ut 5.1.2023
Finanssivalvonta 0
10.11.2022
Svarstiden går ut 8.12.2022
Liikenne- ja viestintävirasto 0
17.11.2022
Svarstiden går ut 5.1.2023
Maa- ja metsätalousministeriö 0
10.11.2022
Svarstiden går ut 14.12.2022
Oikeusministeriö 0
26.10.2022
Svarstiden går ut 15.12.2022
Oikeusministeriö 2
22.11.2022
Svarstiden går ut 9.12.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
28.11.2022
Svarstiden går ut 30.12.2022
Opetushallitus 1
10.11.2022
Svarstiden går ut 7.12.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 4
14.11.2022
Svarstiden går ut 7.12.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 11
22.11.2022
Svarstiden går ut 16.12.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
18.11.2022
Svarstiden går ut 23.12.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
2.12.2022
Svarstiden går ut 31.1.2023
Suomen ortodoksinen kirkko 0
17.11.2022
Svarstiden går ut 14.12.2022
Suomen ympäristökeskus SYKE 1
16.11.2022
Svarstiden går ut 8.12.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
18.11.2022
Svarstiden går ut 16.1.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
2.12.2022
Svarstiden går ut 20.1.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
22.11.2022
Svarstiden går ut 7.12.2022
Ulkoministeriö 3
28.11.2022
Svarstiden går ut 23.12.2022
Valtiokonttori 0
22.11.2022
Svarstiden går ut 7.12.2022
Valtiovarainministeriö 12
2.12.2022
Svarstiden går ut 12.12.2022
Valtiovarainministeriö 1
17.11.2022
Svarstiden går ut 31.1.2023
Valtiovarainministeriö 1
15.11.2022
Svarstiden går ut 9.12.2022
Ympäristöministeriö 6
28.10.2022
Svarstiden går ut 9.12.2022
Ympäristöministeriö 4
28.10.2022
Svarstiden går ut 9.12.2022
Ympäristöministeriö 5
24.11.2022
Svarstiden går ut 30.12.2022
Ympäristöministeriö 1