Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
28.2.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
16.2.2023
Svarstiden går ut 5.4.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
10.3.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
2.3.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 22
16.2.2023
Svarstiden går ut 6.4.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 1
21.2.2023
Svarstiden går ut 28.4.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 0
3.3.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 1
28.3.2023
Svarstiden går ut 23.5.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 0
24.3.2023
Svarstiden går ut 3.5.2023
Maa- ja metsätalousministeriö 2
15.2.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Museovirasto 19
28.2.2023
Svarstiden går ut 14.4.2023
Museovirasto 12
8.3.2023
Svarstiden går ut 19.4.2023
Oikeusministeriö 2
3.3.2023
Svarstiden går ut 6.4.2023
Oikeusministeriö 12
14.3.2023
Svarstiden går ut 21.4.2023
Oikeusministeriö 4
22.3.2023
Svarstiden går ut 10.5.2023
Oikeusministeriö 0
15.3.2023
Svarstiden går ut 10.5.2023
Oikeusministeriö 1
14.3.2023
Svarstiden går ut 10.4.2023
Opetushallitus 0
24.2.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Opetushallitus 10
16.3.2023
Svarstiden går ut 14.4.2023
Opetushallitus 0
3.3.2023
Svarstiden går ut 30.3.2023
Rautatiealan sääntelyelin 3
21.3.2023
Svarstiden går ut 11.4.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
6.3.2023
Svarstiden går ut 16.4.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
24.3.2023
Svarstiden går ut 19.5.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
13.3.2023
Svarstiden går ut 21.4.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 6
15.3.2023
Svarstiden går ut 18.4.2023
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
22.3.2023
Svarstiden går ut 19.4.2023
Traficom Kyberturvallisuuskeskus 0
21.3.2023
Svarstiden går ut 8.5.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
22.3.2023
Svarstiden går ut 30.4.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
24.3.2023
Svarstiden går ut 2.5.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
24.3.2023
Svarstiden går ut 21.4.2023
Ulkoministeriö 0
20.2.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Valtiovarainministeriö 18
6.3.2023
Svarstiden går ut 14.4.2023
Ympäristöministeriö 1
1.3.2023
Svarstiden går ut 12.4.2023
Ympäristöministeriö 4
17.3.2023
Svarstiden går ut 28.4.2023
Ympäristöministeriö 2